Næstformand Mimi fortæller: "Sådan forløber en lønsag oftest"


Kære medlemmer!

Som I kan se i vores nyhedsbreve, har vi i KLS jævnlige forskellige former for lønsager på div. medlemmers vegne.

Lønsagerne kan dreje sig om mange forskellige ting, så som fejl i ferieregnskab, fejl i indplacering af løntrin, fejl i opstart af pensionstidspunkt, fejl i udbetaling af div. tillæg i forhold til arbejdstid m.m.

Fejlene kan være svære at gennemskue og kræver ofte en del detektivarbejde i forhold til at indhente fornødne oplysninger for at kunne identificere fejlen samt omfanget af disse.

Der skal ofte fremfindes dokumentation af mange forskellige slags, det kan være lønsedler tilbage i tiden, pensionsoversigter, arbejdstidsskemaer, vagtplaner, kalderoversigt osv. osv. – alt dette er desværre noget som er tidskrævende, idet det ikke altid er så let at fremskaffe, og vi ofte er afhængige af, at få det fremskaffet via arbejdsgiverne og et evt. HR-kontor/afdeling.

Når så materialet er fremskaffet, kan vi først derpå komme rigtig i gang med at lave beregninger af de forskellige mangler – der også ofte går en del år tilbage i tiden og først når disse beregninger er opgjort, kan en lønforhandling indledes over for arbejdsgiveren.

Arbejdsgiverne er jo ofte ikke enige med os i vores opgørelser samt beregninger, og der er derfor en del forhandlinger/møder frem og tilbage før vi enten ender med at opnå enighed/indgå et forlig eller ender ud i et uenighedsreferat, hvorpå vi sender sagen ind til forbundet og deres jurister/konsulenter der derpå kan tage over på sagen. 

Tidsperspektiv i disse sager kan være meget forskelligt - men det tager mindst 1-3 måneder for de hurtigste sager og ofte 6-12 måneder for en stor del af dem. Til tider tager det desværre også op til flere år før en sag bliver afgjort til enten medlemmet eller arbejdsgiveres fordel.

Jeg har selv op til flere sager der fortsat afventer af blive behandlet i systemet og som har været undervejs siden 2016 blandt andet, og som jeg endnu ikke kender en dato for videre behandling på i systemet.

Der er mange forskellige systemer og instanser en lønsag kan føres i, men udgangspunktet er ALTID at vi i KLS først skal forsøge at opnå enighed med nærmest arbejdsgiver ude lokalt før en sag kan overdrages til forbundet og videreføres på et højere niveau.

Selv om en del af disse sager tager meget lang tid og medlemmet evt. er stoppet på arbejdspladsen, så vil man som medlem fortsat få en evt. manglende løn, tillæg m.v. tilbage i tiden – hvis vi får medhold i vores sag.

Der er desværre ofte MEGET lang tids sagsbehandling i en del sager og det kan være svært at forstå for en del af jer medlemmer at tingene kan tage SÅ lang tid, men når vi har fat i en sag og lover at vende tilbage når der er nyt i sagen, så nytter det ikke noget at man gang på gang kontakter os i afdelingen for at spørger ind til en sag, da det ofte betyder at medarbejderen der har sagen bliver forstyrret unødvendigt og det så igen betyder en længere sagsbehandling i sidste ende.

Vi har jo gang i mange forskellige lønsager hver især og dertil mange andre opgaver, så opkald fra mange forskellige medlemmer der er utålmodige, betyder mange forstyrrelser og gavner ikke sagsbehandlingen for den enkelte – jeg vil derfor appellere til, at I må væbne jer med tålmodighed og stole på, at når vi lover at vende tilbage i en sag – så gør vi det når der er nyt i sagen.

Rigtig god sommer til jer alle.

Mimi Bargejani

Næstformand

FOA/KLS