Mere i løn og pension med fagforeningens hjælp

Sidste år pr. 01.november 2017 blev 2 nye medarbejder ansat i to forskellige forvaltninger i Københavns kommune.

De havde begge to forud for ansættelsen i kommunen været ansat inde for rengøringsbranchen i andre kommuner samt private virksomheder forud for deres ansættelse i København – men ikke før i kommunen.

De fik derfor begge to ved deres nyansættelse kun tilbudt grundlønstrin i forhold til deres stilling i kommunen, selv om de begge to har en del års erfaring inde for rengøring forud for deres nye stillinger.

Nu er det så lykkes ved lokal lønforhandling gennem fagforeningen, at få forhandlet individuelle kvalifikations løntrin med baggrund i deres erfaring fra før på plads for dem begge to.

Den ene medarbejder får nu med tilbagevirkende kraft 3+3 individuelle kvalifikations trin der så bliver modregnet/udskiftet med 3+3 kommunale kvalifikations løntrin når hun opnår henholdsvis 2 og 5 års erfaring til sin tid i kommunen og dertil var der også sket en fejl i forhold til pension, idet hun var sat til 8 måneders karens /ventetid før pensionen bliver sat i værk, men karens skal hun ikke være omfattet af når hun forud for sin ansættelse kan dokumentere, at hun har haft en arbejdsmarkeds pension fra før.

For denne medarbejder betyder det, at hun med tilbagevirkende kraft fra 1.november 2017 får en lønstigning på kr.1175,67 pr. måned før skat og dertil pension indbetaling på kr.1672,53 samt ferietillæg. Disse beløb bliver igen større når den nye overenskomst for 1.april 2018 slår igennem inde længe.

Når ændringerne slår igennem på juni lønnen vil hun derfor få et engangsbeløb på ca. kr.8229,69 før skat som et engangsbeløb samt få pensions indbetaling på ca. kr.11707,71 udover den sædvanlige pension og løn for juni måned.

Den anden medarbejder vil også få ændret hendes løn med kr.1416,67 om måned før skat og dertil et øget pensionsbidrag på kr.184,16 om måned.

Hun får 4 personlig kvalifikations løntrin der så modregnes i når hun opnår 5 års erfaring i kommunen og vil derfor igen stige i løn når hun opnår 2 års kommunal erfaring til sin tid.

Hun er ansat som tilsynsassistent så derfor er hendes grundlønstrin samt lønstigninger forskelligt fra den første medarbejder.

Hun vil med juni lønnen, hvis ændringerne når at komme på plads der få ca. kr.9916,69 som et engangsbeløb før skat og igen vil beløbet stige når overenskomstforbedringerne fra OK18 slår igennem, hvilket allerede vil ske med tilbagevirkende kraft fra 01.04.18 hvis et flertal har valgt at stemme JA til OK18 resultaterne.

Hendes pensionsindbetalinger vil også stige med ca.kr.1289,16 som et engangsbeløb og dertil med ca.kr.184,16 ekstra i pension pr. måned.

Det kan ALTID svare sig at være medlem af den overenskomstbærende fagforening og man kan ofte se det som medlem på lønindplaceringen også.

I ønskes alle en rigtig god sommer fra KLS.