Konflikt - status april '18

Kære medlemmer 

Som de fleste af jer ved, så er det ikke gået så godt ved dette års Ok18 lønforhandlinger.

Forhandlingsparterne har indtil nu ikke kunne blive enige om tre væsentlige punkter:

-Løn rammen

-Lærernes arbejdstidsaftale

-Den betalte frokostpause

 

For vores medlemmer i KLS er det især lønrammen, der er den interessante – idet det er størrelsen på den, der bestemmer hvor meget jeres lønninger i den kommende overenskomstperiode kommer til at stige.

Men da de faglige organisationer i år har besluttet sig for at stå sammen om ovennævnte tre hovedpunkter, har indgåelse af aftaler på de to andre punkter også stor betydning for jer – der er i fællesskab blevet aftalt, at vi alle står sammen i kampen for bedre arbejdes- og lønvilkår for den samlede flok – En løsning for alle – OG SÅ må vi håbe på, at fællesskabet er stærk nok til at få vores krav igennem til gavn og glæde for de fleste.  

Tidsplanen for hvornår overenskomstparterne skulle være enige er overskredet for længst, og den varslede strejke den 4. april er lige før Påske blevet udsat af forligskvinden – da hun forsat håber på, at arbejdsgiver-samt lønmodtagerrepræsentanterne kan blive enige om en aftale, så landet slipper for at blive udsat for en kæmpe lockout, der vil ramme rigtig mange mennesker hårdt i det danske samfund.

Jeg selv er blevet inviteret til forhandlingsbordet med KL – kommunernes arbejdsgiverrepræsentanter på fredag den 6. april og med Danske regioner – regionernes arbejdsgiverrepræsentanter på mandag den 9.april - så jeg håber det betyder, at der er et gennembrud på vej i forligsinstitutionen. Og at vi alle kan slippe for at skulle konflikte, frem for at vi i fællesskab finder en løsning for alle. DISSE MØDER ER EFTERFØLGENDE BLEVET AFLYST.

Den 10. april som oprindelig var lockoutens første dag – vil der blive afholdt fælles markeringer rundt omkring i 7 af landets store byer.

Her i København vil der være en aktion ved Bertel Thorvaldsens plads fra kl.16.45 – 18.00 med musik og taler fra forskellige forbund – kom og deltag sammen med mange andre for at markere, at vi står sammen om dette og ønsker en fælles løsning for alle.

Situationen kan dog hurtigt skifte, og det er svært at vide hvad de næste par dage ud i fremtiden bringer. Vi vil dog herfra KLS forsøge på bedste vis at informere jer via SMS samt mails – i den udstrækning vi har et mobil eller en mailadresse oplyst på jer i vores system. Husk derfor at give os besked når du ændrer en af disse to oplysninger.

Hjælp os også gerne med at spørge dine kollegaer, om de er medlem samt om de har givet os deres oplysninger.   

Jeg håber på, at vi kan gå 1. maj i møde uden at vi har været ude i en historisk stor lockout forinden.

Husk at vi i år har været så heldig at få vores nuværende forbundsformand Dennis Kristensen som 1.maj taler her i huset i Valby – jeg håber på at se rigtig mange af jer til vores 1. maj arrangement samt til evt. andre arrangementer i forbindelse med konflikten.

Nu må foråret gerne komme!

Mimi Bargejani

næstformand