KLS-medlemskab "lønner" sig

Vores medlem er tilbage i september 2016 blevet nyansat i Københavns kommune. Hun har derpå meldt sig ind, og vi har indledt en lokal lønforhandling, idet hun forud for sin ansættelse i kommunen har en del års erfaring med rengøringsopgaver inde for det private område.

 

Vi er nu efter mere end 2 års forhandlinger blevet enige med kommunen i, at vores medlem skal have 6. individuelle k.trin fra sin ansættelse - frem for at hun skal vente i henholdsvis 2 og 5 år med at få de 3+3 k.trin efter 2 og 5 års kommunal erfaring.

 

Hun vil med april lønnen få efterbetalt 6 løntrin fra den 01.09.16 og frem til 31.03.18 og derpå i fremtiden få de 6.k.trin oven i grundlønstrinnet.

 

Derudover har hun heller ikke fået pension uden karens - så hun får nu også indbetalt pension for de 8 første måneder af hendes ansættelse i kommunen.

 

Vores medlems løn vil blive efterreguleret med ca. kr. 24.862,00- for perioden 01.09.16 -31.03.18 og derpå stige med ca. kr.1.308,54 om måned før skat. Hertil skal der lægges ferietillæg samt pension.

 

Det kan godt svare sig at være medlem af en overenskomstbærende fagforening – FOA/KLS!