Hvad betyder forligene ved OK-18 for medlemmerne i FOA/KLS?

De allerfleste er ansat enten i en kommune eller i en region og forligene på de 2 områder ligner hinanden meget uden dog at være helt ens.

Så hvis du er ansat i en kommune eller i regionen så indeholder forliget bl.a. følgende:

Generelle lønstigninger på 6,82 % i kommunerne og 6,81% i regionerne i den 3- årige overenskomstperiode. Og da prisudviklingen indtil 2021 er skønnet til 5,08%, så betyder det at lønstigningerne sikrer en reallønsfremgang – at vi 1 januar 2021 kan købe lidt mere for vores løn, end vi kan i dag.

For de fleste FOA/KLS medlemmer betyder det, at når vi kikker på vores lønsedler i oktober 2020, så er vores timeløn steget med ca. 10 kr.

Der er også afsat penge til et lavtlønsprojekt – det udmøntes som et årligt kronetillæg til de medarbejdere, som aflønnes efter løntrinnene 11- 19.

Samt et ligelønsprojekt der også udmøntes som et årligt kronetillæg til de medarbejdere som aflønnes fra løntrin 20.  

Vi beholder seniorfridagene, som vi kender dem og der er aftalt et projekt, som skal undersøge hvad, der kan og skal gøres for at seniorer kan holde flere år på arbejdet.

Puljen til uddannelsesløft fra ufaglært til faglært videreføres. Det er den pulje, hvor der kan søges tilskud til at vi kan uddanne os til f.eks. rengøringstekniker eller serviceassistent med fuld sædvanlig løn under uddannelsen.

Og der sættes i kommunerne fokus på fuldtids – ansættelse, der er enighed om at undersøge, hvordan der kan skabes flere fuldtidsstillinger.

Alt ovenstående er aftalt.

Men der er også afsat 0,35% til en organisationspulje og det er denne lille pulje, som vores kost-service – sektor i FOA har til at forbedre vores specielle overenskomster, Overenskomsterne for serviceassistenter, Overenskomst for ikke-faglærte ansatte i kommunerne og Overenskomst for husassistenter i regionerne.

Og det er jo ikke ret meget, der er afsat til at for bedre vore egne overenskomster – som vi ellers har stillet rigtig mange krav til.

Forhandlingerne om hvad de 0,35% skal bruges til skal være forhandlet færdige d. 11. maj og derefter kan der så laves informationsmateriale til urafstemningen om overenskomsten.

Og derefter er det din og alle andre medlemmers sag at stemme ja eller nej til resultatet.

I FOA/KLS holder vi informationsmøde om OK-resultatet inden urafstemningen onsdag 16. maj, kl. 16 - så du har mulighed for at få mere at vide og diskutere OK-resultatet med andre medlemmer og kolleger, inden du skal afgive din stemme. Invitation udsendes snarest.

Vi glæder os til mødet og diskussioner.

Venlig hilsen

Mimi Bargejani og Ellen Pedersen