Generalforsamling 15.05.18 - overrækkelse af blomster til ny- og genvalgte
Blomster til nyvalgte og genvalgte - formand, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter og fanebærer

Generalforsamling med tal, valg, klapsalver og præmier!

KLS’ Generalforsamling blev afviklet i går. Det blev en varm forestilling, men alle 66 deltagere deltog helt til slut.

Her kommer et kort resumé af aftenen:

 

Formand Ellen gennemgik i sin beretning de mange nye ting i OK-18, lønstigninger etc. Og næstformand Mimi gennemgik regnskabet for 2017, som indeholdt flere lyspunkter. Bl.a. er vores medlemstal stabilt for første gang i ca. 25 år.

 

Så blev der stemt om de indkomne forslag fra Bestyrelsen – og Generalforsamlingen vedtog at nedlægge 1 revisorsuppleantpost samt 2 dørvagtsposter. Forslaget om at ændre i tilskuddet til klubberne blev ligeledes vedtaget. Der var derudover også indkommet forslag fra medlem Anette Nyby, om at stoppe med at udgive og udsende vores lommebog. Forslaget blev efter en lille livlig debat, vedtaget af Generalforsamlingen – og iværksættes allerede i år, såfremt det er muligt at opsige kontrakten med leverandøren.

 

Herefter var det tid til valg: Formand Ellen Pedersen blev genvalgt og det samme gjorde bestyrelsesmedlem Liselotte Nielsen. Suppleant Irene Holmstrøm blev valgt til den ledige ordinære plads i Bestyrelsen. Suppleant Lone Tvilsted-Jacobsen blev genvalgt. Og Yvonne Herold blev herefter valgt til den ledige suppleantpost.

 

På revisor posterne blev Dorte Krohn Nielskov genvalgt og ny revisor blev Anette Nyby. Berit Rasmussen blev genvalgt som suppleant.

 

Under punktet om Fremtidigt arbejde lagde formand Ellen vægt på, at FOA/KLS har en udvidet forpligtelse til at arbejde for flere kurser og mere uddannelse til medlemmerne.

 

Og endelig var det tid til lodtrækningen om de fine præmier:  Trine Kjær fra RKR og Pia Carlsson fra Region Hovedstadens Apotek Herlev, blev de glade vindere af en iPad – mens de 6 gavekort gik til:  Kis (Seniorcenter Møllegården), Karina (Region Hovedstadens Apotek Herlev), Patience (Rengøringsafdelingen, Hvidovre), Bettina (Ældrecenter Dalvangen), Svetlana (Centralvaskeriet BBH) og Helle (Børnehuset Tornholms Ager).

 

Dejligt at kunne sende 8 glade vindere ud af døren, efter en veloverstået Generalforsamling!