Kender du mulighederne for at ansøge KLS FYS-Fonden?

Du kan som medlem af FOA/KLS, søge om økonomisk hjælp til behandlinger hos fodterapeut, fysioterapeut og kiropraktor

FYS-Fonden er oprettet efter generalforsamlingsbeslutning i 2008. Fonden er kontingentfinansieret og yder økonomisk støtte til egenbetalingen ved fodterapeut-behandling, kiropraktorbehandling og lægeordineret fysiurgisk behandling.

Der kan kun ydes støtte til betaling af behandlinger hos fysioterapeuter, fodterapeuter og kiropraktorer som er tilknyttet den offentlige sygesikring.

Vær opmærksom på, at der gives støtte til behandlinger. Ikke til fx indlæg, bøjler, ortopædiske sko, støttestrømper, pedicure, sportstape etc.

Medlemmer af FOA/KLS kan søge om i alt 1.500,00 kr. pr. kalenderår. Ordningen omfatter ikke pensionistmedlemmer, som ikke bidrager til fonden via deres kontingent.

Du kan hente et ansøgningsskema her eller du kan kontakte os pr. mail kls@foa.dk eller telefonisk 46 97 15 00 – og få tilsendt ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet returneres til KLS (meget gerne elektronisk – via mail) sammen med dokumentation for din læges henvisning. (Du kan få en kopi af henvisningen hos din behandler).

Der kræves lægehenvisning til fysiurgisk behandling men ikke til fodterapi og kiropraktor.

Sammen med ansøgningen vedlægges dokumentation/kvittering for egenbetalingen.

Når vi har modtaget din ansøgning og din dokumentation sender vi dig en bekræftelse på, at vi har modtaget disse, og om din ansøgning kan imødekommes.

Er du berettiget til at få økonomisk støtte, vil du modtage dine penge i løbet af 4 uger.