4 medlemmer får del i forlig til en samlet værdi på 165.000 kr.

FOA/KLS afsluttede i oktober måned en længerevarende forhandlings periode vedr. 4 sager indenfor SUF´s område (Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns kommune). Alle medlemmers arbejdsplads er på det døgndækkede område.

 

Fælles for alle 4 sager er følgende:

  • Fejl i frihedens længde og særligt når PF og FO ligger i forlængelse af hinanden.
  • Afspadseringstimer er ikke udbetalt rettidigt efter 3 måneder.
  • Overskud af timer i opgørelsesperioden.

 

Der udover er der bl.a. fundet fejl i:

  • Manglende varselstillæg ved f.eks. overarbejde.
  • Forkert betaling af tillæg for weekend- og helligdagsarbejde.
    På nogle arbejdspladser går dette tillæg til udbetaling og på andre omregnes tillæggene til timer og minutter til afspadseringsregnskabet. Det er lederen, der bestemmer hvilken model, der anvendes på hver enkelt arbejdsplads
  • Ferieregnskabet.
    Det er meget vigtigt, at du som medlem har styr på, dels hvor mange dage du har brugt, og dels om der er planlagt ferie ud i fremtiden, som allerede flere måneder før afholdelsen, bliver trukket på din feriesaldo. I det tilfælde bør du kontakte FOA/KLS.