Vores arbejde er mere værd, end den løn vi får, siger 2 ud af 3 FOA-medlemmer

64 procent af FOA’s medlemmer mener, at deres løn er uretfærdig i forhold til de opgaver og det ansvar, de har.

Dermed er utilfredsheden med lønnen langt større blandt FOA’s faggrupper – som SoSu-personale, pædagogmedhjælpere og rengøringsassistenter – end i befolkningen som helhed.

I snit finder 38 procent, eller en tredjedel af danske lønarbejdere, at lønnen inden for deres fag er uretfærdig, skriver Fagbladet FOA.