Velfærdens stemme - Vi vil et Danmark for velfærd

Vi i FOA skal handle tydeligt i fællesskab på medlemmernes udfordringer.
Derfor inviterer vi nu til et stort mobiliseringsmøde for fællestillidsrepræsentanter, TR, AMR og afdelinger: Mandag 4. september kl. 10.00 - 16 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2 i Nyborg.

Vi i FOA skal handle tydeligt i fællesskab på medlemmernes udfordringer.
Derfor inviterer vi nu til et stort mobiliseringsmøde for fællestillidsrepræsentanter, TR, AMR og afdelinger: Mandag 4. september kl. 10.00 - 16 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2 i Nyborg.

Indhold:
• Urpremiere på ”Velfærdens stemme” – film og kampagneværktøjer
• Inspiration og redskaber til at engagere og aktivere medlemmer og tillidsfolk
• Redskaber til at bruge ytringsfriheden og give velfærden stemme
• Idéudvikling og planlægning af aktiviteter og mobilisering i afdelingerne
Nærmere program vil blive udsendt senere.

Praktiske oplysninger:
Der kan udbetales frikøb til (fælles)tillidsrepræsentanter, hvis det er nødvendigt.
Transport: - Forbundet betaler billigste transport. Der kan bestilles togbilletter hos Egencia på telefonnummer: 7070 8020 eller via mail: tog.denmark@viaegencia.com – HUSK at oplyse rekvisitionsnummer 9759 17 02 93. * - Vi i KLS undersøger mulighed for fælles transport!
Der vil være forplejning på mødet.

Tilmelding sker gennem FOA/KLS. Tilmeld dig helst før torsdag 17. august – ved at maile til kls@foa.dk - eller ringe KLS tlf. 46 97 15 00 (- husk at oplyse navn, cpr-nr., tillidspost + FOA Velfærdens stemme).

Derudover planlægger ”Virkelighedens Velfærd” sammen med LO Storbyerne, 3F og HK Danmark - et stort landsdækkende Tillidsrepræsentantmøde onsdag 4. oktober - samt en eller flere store demonstrationer tirsdag 7. november.


FOA har en stor og vigtig opgave i at mobilisere medlemmer og tillidsvalgte til aktiviteterne, så de får den ønskede gennemslagskraft.
Læs mere om virkelighedens velfærd her: https://virkelighedensvelfaerd.dk/