Foto fra Generalforsamlingen 2017 - Liselotte, Henrik og Fatma
Liselotte, Fatma og Henrik

Vær med til at udvælge vores krav til Overenskomst-18

Nu er det tid til at diskutere og vælge frem til midt september – om højere grundløn, kvalifikationsløntrin, pensionsprocenten, flere seniordage, ret til fri på barnets 3. sygedag eller kortere arbejdstid m.m. skal være vigtigste OK-18 krav til kommuner og regioner?

For kravene fra rengøringsassistenter, køkkenmedhjælpere og vaskerimedarbejdere skal udvælges i disse måneder, så de kan indsendes til FOA-forbundet sidst i september.

Derfor har fagforeningens bestyrelse udvalgt eksempler på OK-18 krav, som så er debatteret på repræsentantskabsmødet for tillidsvalgte 7. marts + KLS generalforsamlingen 10. maj – samt på forårets klub-generalforsamlinger.

Et halvt hundrede tillidsvalgte på repræsentantskabsmødet og generalforsamlingen tog livlig debat, om de mange eksempler på krav var de bedste – eller om medlemmerne vil noget andet?

Højere løn eller pension?

Flere syntes, at højere grundløn var vigtigt, for det kommer alle til gode.

Meningerne var delte om højere pensionsbidrag.

Tove Bahne: - Ja, vi skal kæmpe for at få større pension, for der er ikke mange penge til alderdommen nu.

Mens Rasmus Christiansen og Stine Andersen svarede: - Vi får altså ikke ret meget ud af højere pensionsbidrag, når det modregnes. Vi betaler selv pensionen.

Flemming Jensen fra Centralvaskeriet: - Vi skal være så længe på arbejdsmarkedet, mindst til 68. år. Så jeg vil hellere ha’ 1.000 kr. mere i månedslønnen nu.

Et par talte for flere seniordage – en ekstra seniordag for hvert år efter man er fyldt 60 år.

 – Og så skal vi huske at få andre ind som vikarer, når vi afholder fridagene. For det er skidt, hvis vi bare skal løbe stærkere for at dække fravær og ferierende ind! understregede Stine, Tove og Lone Tvilsted.

Mimi: - Krav om vikardækning kan vi sagtens rejse som overenskomstkrav, hvis I synes.

Per Kristensen: – Et krav til overenskomsten om vikardækning griber ind i selve ledelsesretten – så det er et revolutionært krav!

Og så grinede og klappede salen.

Omsorgsdage, vasket arbejdstøj, ret til fuldtidsjob o.a.

Der var også engageret debat om 15-20 andre krav. For eksempel:

- Flere omsorgsdage på et år.

- Ret til at få vasket sit arbejdstøj på jobbet.

- Brancheerfaring skal regnes med i ancienniteten – uanset hvor erfaringen er oparbejdet.

- Vi skal have ret til stillinger på fuld tid, 37 timer om ugen – som folk kan leve af.

Mens en fra et plejehjem ville have kortere arbejdstid på 35 eller gerne 30 timer om ugen – for det er hårdt at arbejde så meget med rengøring og mad.

Det synes Liselotte, Fatma og Henrik

Liselotte Nielsen, fællesTR på Gentofte /Herlev Hospital: - Alle kollegaer vil have mere i løn, for vi er ikke steget i mange år.

Fatma Orhan, TR på Oehlenschlægersgades Skole: - Vi skal have flere tillæg, når man har arbejdet i mange år, f.eks. efter 15 år. For vores arbejde er fysisk hårdt.

Henrik Dahlberg, Gentofte:  – Vi skal ha’ retten til selvbetalt frihed i 30 dage pr. år. Det kan også give arbejde til vikarer, når det er varslet – hvis man bruger jobmatch, jobbank i a-kassen.

Liselotte: – Vi vil beholde vores løn- og ansættelsesvilkår i hele ansættelses-perioden – hvis man bliver udliciteret