René ser godt tilfreds ud – og det har han og hospitalet også grund til at være!

Med lutter 12-taller i bagagen - og et legat som bevis på at han ikke bare er dygtig, men også en god kollega og kammerat - er René godt på vej med uddannelsen til serviceassistent.

Samtidig demonstrerer han, at bare fordi man har rundet de 50, er det ikke for sent at gå fra ufaglært til faglært.

- Jeg vil gerne have nogle flere kvalifikationer og også gerne noget mere i løn. Men mest af alt handler det om at udfordre mig selv - om at mærke det går den rigtige vej, siger René.

I foråret uddannede René sig til rengøringstekniker og blev hædret med et rejselegat af TEC - Technical Education Copenhagen-fonden, både på grund af sine evner som elev og som kammerat.

Og nu har han for en tid sluppet sin faste plads i køkkenet for at fortsætte uddannelsen til serviceassistent.    - Renés uddannelse sker med økonomisk støtte fra ”Ufaglært til Faglært”-puljen

- Det er vigtigt for mig, at jeg kan give noget tilbage til køkkenet, at jeg ikke bare tager en eller anden uddannelse, som jeg ikke kan bruge til noget. Jeg vil gerne kunne bidrage med noget.

Lige nu er det mest bag kulisserne, vi har glæde af Renés ”hjælpe-gen”, som han selv kalder det. Men når uddannelsen er i hus, kan du også møde ham på gangene på Gentofte hospitalet.

 

Få tilskud = Uddan dig fra ufaglært til faglært med fuld løn

Når du er ansat i en kommune eller region, kan du som ufaglært tage en faglært uddannelse, bevare din løn under uddannelsen - og være sikret job bagefter.  

To nye puljer giver nu mulighed for, at ufaglærte medarbejdere på FOA overenskomster i kommuner og regioner kan få tilskud til at tage en faglært uddannelse – på fuld løn! Det gælder, uanset om der er tale om en fuld faglært uddannelse eller et erhvervs-uddannelsesforløb, der fører på-vej-til en faglært uddannelse, oplyser facebook.com/HerlevogGentofteHospital  

Formålet med begge Ufaglært til Faglært puljer er at understøtte uddannelsesløftet fra ufaglært til faglært i kommuner og regioner. Tilskuddet kan søges til medarbejdere, som arbejdsgiveren ønsker at fastholde i beskæftigelse.