Stop Lars Løkkes velfærds-nedskæringer i vores kommuner

Fagforeningsfanerne blafrede i morgenens stormstød, da et halvt hundrede aktivister fra Velfærdsalliancen onsdag 31. maj kl. 9 -10 hilste på 98 borgmestre og 83 kommunalbestyrelses-medlemmer fra hele Danmark.

 - Husk at stå fast mod nedskæringer på den offentlige velfærd! lød opfordringen.

 

Borgmestre og kommunalpolitikere samledes i Kommunernes Landsforening ved Bella Centret onsdag 31. maj kl. 10 for at få at vide, hvad KL-repræsentanterne vil gøre i de ekspres-indkaldte forhandlinger med Løkke-regeringen – for at sikre nok penge til vore børnehaver, skoler og ældrepleje i det kommende år 2018. Velfærdsalliancen opfordrede kommunalpolitikerne til: 

-Afvis budgetloven og effektiviseringer på 2 procent. Kommunerne har de seneste 8 år mister 10 milliarder kr. hvert år, så velfærden bløder.

-MAKE Velfærden GREAT AGAIN

-Husk der kun er 175 dage til kommunalvalget tirsdag 21. november!

Vi lover medvind ved kommunalvalget til de politikere, som står fast på – at økonomiaftalen med Løkke-regeringen ikke må føre til ringere velfærd og fyringer i den offentlige sektor, lød opfordringerne til politikerne fra Velfærdsalliancens aktivister! Blandt andet Irene og Ole med FOA/KLS minifaner.

Kun tynd kommune-aftale med Løkke-regeringen

Torsdag 1. juni indgik Løkke-regeringen så en stram aftale med Kommunernes Landsforening.

Kommunerne får næste år kun et løft på 300 millioner kroner i bloktilskuddet, skønt de kommunale serviceudgifter udgør i alt 246 milliarder kr. i 2018. - Det kan dårlig mærkes i borgernær service til børn, skoler, ændre og handikappede.

Kommunalforsker Roger Buch fastslår i Politiken 2. juni 2017, at kommuneøkonomien får det ikke bedre, selv om samfundsøkonomien vokser sig ud af krisen: "Den offentlige økonomi følger slet ikke med samfundsøkonomien. Skønt der bliver 20.000 flere ældre om året, og flere flygtninge skal bosættes."

Bodil Otto, formand for HK Kommunal, siger: "Regningen for kommuneaftalen bliver i vid udstrækning tørret af på de kommunale medarbejdere, der i forvejen løber alt for stærkt. For ifølge aftalen skal finansieringen hentes fra et væld af mere eller mindre uhåndgribelige hensigtserklæringer om afbureaukratiseringer og effektiviseringer, som alle stiller nye uigennemskuelige krav til og giver utryghed for de ansatte."

Regeringen har prioriteret at lave en aftale om kommunale skattelettelser for 450 millioner kroner.

Samlet set skal kommunerne spare en milliard kroner i 2018 gennem effektiviseringer. Det er en konsekvens af det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram, som regeringen fik presset igennem sidste år, efter at være blevet tvunget til at droppe omprioriteringsbidraget efter massive protester.

"Der er ingen ekstra penge til velfærd. Der laves nu i stedet en tilskudsordning til kommunale skattelettelser, som samlet skal sætte kommuneskatten ned med en kvart milliard kroner. Det kræver vist års medlemskab af Liberal Alliance at forstå visdommen," siger FOA-formand Dennis Kristensen.