Sager om decimalbrøk-job og andet – tager laaaaaaannnggg tiiiidd

Københavns ansættelser i decimalbrøk-job

I sagerne om Københavns kommunes ansættelser på decimalbrøk var der tirsdag 10. oktober forsøg på mæglingsmøde, som dog endte med at blive suspenderet.

 – For parterne er fortsat ikke blevet enige om, at man i henhold til overenskomst for ikke faglærte køkken- og rengøringsmedarbejdere kun kan ansætte medarbejdere på et helt eller halvt timetal. – Det vil for eksempel sige: 18 timer om ugen … og ikke 18 timer og 19 minutter. Der er aftalt nyt møde med Kommunernes Landsforening, KL og Københavns Kommune 5. december!

 

Erstatning for Søgnehelligdag på en vagtplanliste-fridag

I sagen vedr. erstatning for en Søgnehelligdag der falder på en vagtplanliste-fridag – er der udarbejdet forslag til et klageskrift fra LO, der skal sendes ind for at kunne få fastsat en dato for en voldgift. Datoen kendes desværre ikke endnu, og der kan gå et år eller mere før vi får den dato.

 

Kan erfaring fra selvejende institutioner tages med til nyt job i kommuner?

I sagen om erfaring fra selvejende institutioner /arbejdspladser tæller med ved skift over til en kommunal institution /arbejdsplads - eller ved jobskifte fra kommune til selvejende institution inden for samme kommune - har der været afholdt et mæglingsmøde med KL. - Det mundede dog fortsat ud i en uenighed. Så vi må stadigvæk vente på en opfølgning på den uenighed.

 

Vi skal være tålmodige … for sagerne tager laaaaaaannnggg ttiiiidd

Grundlæggende må vi desværre erkende, at i disse sager hvor KLS er uenig med arbejdsgiverne - og hvor vores uenighed skal afgøres i KL eller ved en voldgift - tager det meget lang tid at få sagerne igennem systemet og få dem afgjort til vores eller deres fordel.

 

Når først de sager bliver sendt ind til FOA-forbundet og derpå skal videre i systemet, er det ude af KLS’s hænder, og vi kan ikke skubbe på for en hurtigere proces. – Så vi må som afdeling - ligesom med jer medlemmer - bare væbne os med tålmodighed, desværre.

 

Ja, vi må finde vores indre Buddha frem og væbne os med en hel engle-hærs tålmodighed.

 

Med venlig hilsen

Mimi Bargejani, næstformand i FOA/KLS