OK-18 krav - KLS kræver højere løn i kroner + mere frihed

KLS medlemmer og tillidsvalgte har arbejdet med at prioritere de mange krav - som er indsendt fra arbejdspladser og klubber - på medlemsmøde 24. august, repræsentantskabs-møde og OK-prioriteringsmøde i september.

Topkravet er - Mere i løn i kroner, ikke i procenter

Kravet om generelle lønstigninger er præciseret med, at mere i løn skal gives i kroner og ikke i procenter - så de lavest lønnede får ligeså mange, flere kroner, som dem med højeste løn.

Det krav har FOA nu forsøgt at fremme ved de seneste tre OK-forhandlinger, uden at det har fået opbakning fra andre forbund. – Men alligevel mener FOA/KLS, at det skal forsøges igen at få nogle ekstra kroner til de lavtlønnede.

Og mere frihed

Meget højt prioriteret er også kravet om mere frihed – forstået som f.eks. 2 omsorgsdage /fridage med løn om året til alle medarbejdere, for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge bedre sammen. Alle har behov for med kort varsel at kunne tage sig af sine børn, ægtefælle og forældre.

Kravene til vore egne faggruppers overenskomster – overenskomsten for ikke-faglærte ansatte i kommunerne + overenskomsten for husassistenter i regionerne - handler også især om løn og lønudvikling.

Der er krav om højere grundløn, krav om centralt aftalt kvalifikationsløn ud over de første 5 år – f.eks. 1 løntrin efter 8 års ansættelse og 2 løntrin efter 12 års ansættelse.

Ret til faglig uddannelse

Men højt på listen ligger også kravene om uddannelse – både efteruddannelse i form af AMU-kurser og ret til en erhvervsuddannelse til rengøringstekniker eller serviceassistent med løn.

Højere pensionsprocent og højere ferietillæg er også med både for ufaglærte og faglærte.

Og går vi til overenskomsterne for serviceassistenter, rengøringsteknikere og elever i kommunerne, så lyder der krav om, at rengøringsteknikerne indplaceres i overenskomsten med grundløn og et kvalifikations-lønforløb. Nemlig at rengøringsteknikere indplaceres med en grundløn på løntrin 17.

Et andet krav handler om, at erhvervsuddannede serviceassistenter stiger hurtigere, f.eks. 2 løntrin efter 2 år og 3 løntrin efter 5 år.

Det går igen i regionsoverenskomsten, hvor der også kræves, at rengørings-teknikere kommer med i overenskomsten; lige nu er de ansat som husassistenter.

Både top-kravene og alle de andre krav fra KLS er nu indsendt til FOA og bliver behandlet i sektorerne og hovedbestyrelsen på et strategimøde i oktober. Så de prioriterede krav er klar til at blive udvekslet med arbejdsgiverne i december.

Selve forhandlingerne med vore arbejdsgivere foregår hen over de første måneder i 2018.

 

Alle de videresendte OK-18 krav fra FOA/KLS kan ses fra fredag 6. oktober her på hjemmesiden.