OK-17 – Første private forlig i INDUSTRIEN

Den første store overenskomst-aftale mellem arbejdsgiverne i Dansk Industri og 230.000 arbejdere i Metal og 3F - giver mere uddannelse, så ufaglærte kan uddanne sig til faglærte på fuld løn.

Samt en fordobling af fritvalgs-lønkontoen, så hver medarbejder kan vælge at hæve pengene eller afsætte dem til pension eller uddannelse. – Og børnefamilier kan vælge at bruge dem på omsorgsdage, mens seniorer kan købe sig 32 flere seniorfridage pr. år.

Mindstelønnen stiger med 2 kr. i timen i hvert af de kommende tre år - fra i dag 113,65 kr.

Til gengæld får arbejdsgiverne ret til at diktere, at ansatte skal arbejde fem timer mere om ugen på overarbejdstidsbetaling i spidsperioder. Men den ugentlige arbejdstid må over et år ikke overstige 37 timer i gennemsnit. - Så nogle industriarbejdere skal arbejde 42 timer om sommeren og 32 timer om vinteren!

Arbejdsgiverne godt tilfreds

Efter tre magre overenskomster i 2010, 2012 og 2014 – hvor arbejdsgiverne under den økonomiske krise klemte medarbejderne – er Dansk Industris direktør Karsten Dybvad tilfreds med at få mere uddannet arbejdskraft, når flere, indviklede robotter skal give virksomhederne større overskud i de kommende år.

Den tre-årige overenskomst vil DI-direktøren ikke vurdere, hvor mange penge der er i. Efter overenskomsten er vedtaget, vil lønnen blive forhandlet lokalt hvert år ude på de enkelte virksomheder. Det skønnes, at arbejdsgiverne nok kommer til at betale ca. 1,7 procent i årlige lønstigninger – i en tid hvor store dele af industrien kører med solide overskud.

Magert resultat, siger en Metal-formand

Formanden for CO-Industri, Metal-forbundsformand Claus Jensen er tilfreds med, at de 200 millioner kr. til uddannelse kan gøre en del industriarbejdere mere trygge i jobbet.

Som det eneste medlem i Dansk Metals hovedbestyrelse stemte Bjarne Sørensen imod overenskomstforliget:

– Resultatet er magert, når virksomhederne tjener mange penge. Og at arbejdsgiverne nu kan tvinge 5 timer længere arbejdstid om ugen i spidsperioder ned over hovederne på folk, det kan give mange problemer, siger Bjarne Sørensen, Metal-formand i Horsens, til Dagbladet Arbejderen 15.2.

Industri-forliget forventes at blive efterlignet i overenskomsterne for byggeriet, transportområdet, finanssektoren samt handel og service – som skal færdigforhandles i de kommende uger.

Men Industri-forliget kan også få stor indflydelse på overenskomsterne på FOA- og andre offentlige områder, som skal forhandles og aftales om et år i OK-18. – Hvad siger du og I til det?