Nye landsdækkende velfærds-demonstrationer onsdag 10. maj

Demonstrationer forsvarede vores velfærd over hele Danmark torsdag 15. september. Det kommunale Danmark har dermed fortsat velfærdskampen, som så stærkt manifesterede sig torsdag 12. maj sidste år - og skabte det nødvendige folkelige pres for at få afskaffet omprioriteringsbidraget. Den enkle erfaring er - når vi aktivt står sammen på tværs af geografiske, faglige og politiske skel, så kan vi vinde velfærds-sejre.

Vores politiske mål er at afskaffe den kommunale økonomiske spændetrøje i form af serviceloft, anlægsloft, skattestop, effektiviseringsbidraget og budgetloven. Det kommunale selvstyre skal genetableres.

Vi opfordrer ansatte, borgere og politikere i regionerne til at gå med i det kommunale oprør. Sammen kan vi mobilisere for at afskaffe produktivitetskravet på 2 % - så sundhedssektoren igen kan få et sundt arbejdsmiljø til gavn for ansatte og patienter.

Velfærdsalliancen opfordrer til, at vi igen samler kræfterne lokalt og nationalt, fagligt og politisk i fælles manifestationer i alle 98 kommuner og foran de fem regioners sygehuse og psykiatriske afdelinger onsdag 10. maj 2017. ”Velfærd til alle – væk med sparekrav, økonomiske håndjern og produktivitetskrav”. Specielt opfordrer vi de privatansattes organisationer til at gå aktiv ind i velfærdskampen, som er en kamp også for deres medlemmer.

Velfærdsalliancen bygger på lokale netværk og græsrødder. For at dele erfaringer og idéer til de kommende aktiviteter indkalder Velfærdsalliancen til - et stormøde for Storkøbenhavns tillidsfolk og aktivister torsdag 2. marts i Amager Bio. Og et landsdækkende træf for de lokale netværk onsdag 22. marts. Vi opfordrer forbund og fagforeninger til at indgå i forberedelsen af træffet. – Tillidsfolk og repræsentanter for FOA/KLS deltager aktivt.

Ingen kan vinde alene - hverken borgergrupper eller brugerorganisationer, fagforeninger eller fagforbund, eller politiske partier. Kun hvis vi kæmper sammen, kan vi vinde.  > Se mere på Facebook + hjemmesiden www.Velfærdsalliance.dk

Sammen kan og vil vi udvikle velfærdskampen med aktionsdage over hele landet onsdag 10. maj. – Er du og I med?