Diskrimination - Hvorfor gør vi forskel på folk?

Næstformand Mimi's tale ved 8. marts arrangementet ved Arbejdermuseet

Vi bryster os ofte af, at i Danmark er mænd og kvinder ligestillet. - Men virkelighedens dagligliv fortæller en helt anden historie: - Mænd og kvinder har altså ulige vilkår, husk lige det!

Vi har et utroligt kønsopdelt arbejdsmarked - og i det kønsopdelte arbejdsmarked bliver vi kvinder diskrimineret dagligt.

Kvinder dominerer arbejdsområder … som pædagoger i børneinstitutioner, … social- og sundheds-medarbejdere i ældrepleje, … og rengøringsfagets mange deltids-stillinger med få timer og lav status i samfundet.

Tænk blot på al den omtale, et drab på en politimand giver i medierne - mens drab på en social- og sundheds-medarbejder næsten ikke omtales.

Oveni tjener kvinder en lavere løn - end de mandsdominerede fag med samme uddannelses-længde.

Når nu løn og ansættelses-timer hænger sammen - og løn = penge og penge giver status og magt - Ja, så giver det sig selv, at vi som kvinder bliver diskrimineret - når samfundet gang på gang accepterer, at kvinde-dominerede fag har så ringe lønvilkår.

 

Hvad kan vi så gøre som kvinder - for at skubbe samfundet i den rigtige retning?

Vi kan vælge at stå sammen bl.a. i fagforeninger og søge at udfordre politikerne til at fatte, at disse kvindedominerede arbejdsområder - der ofte er kommunale arbejdspladser - er en kvinde-vigtig del af samfundet og skal prioriteres.

Værdien af det arbejde, arbejderkvinderne udfører, er med til at holde samfundet i live og give danskere velfærd. - Det skal værdsættes langt højere end i dag!

  • SÅ jeg opfodrer dig og jer: - HUSK vi skal stemme med hoved og hænder til kommunal- og regions-valget i november!

     

  • VI har som kvinder en lige så stor og vigtig stemme til at påvirke de politikere, der som arbejdsgivere beslutter vilkår og betingelser for mange offentligt ansatte kvinders arbejde og løn.

     

  • Tag kampen op og udspørg politikerne: – Vil du tilføre penge til arbejdet med børn og ældre? Vil du og I højne hygiejnen på skoler og plejehjem? – JA eller NEJ?

     

  • Tag kampen op og husk at kræve ligeløn til overenskomst-forhandlingerne på det private såvel som det offentlige område!

Husk, at diskrimination rammer ikke kun den enkelte kvinde, men hele familien - og i sidst ende samfundet.  – Så de kampe skal tages af dig, mig og os - også selv om det kan virke håbløst at kæmpe.

Det er kun 102 år siden, at kvinder fik valgret til Folketinget i Danmark. - Så hvor lang tid skal der gå, før vi får stoppet de diskriminerende arbejdsgivere og får ligeløn for lige arbejde og lige vilkår?

God 8. marts – husk der stadigvæk er meget at kæmpe for!

Sammen er vi stærke! - siger Mimi og slutter hermed sin tale af.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Dernæst tog Sascha Madsen fra FOA Ungdom fat med: ’Deltid forstærker uligheden på arbejdsmarkedet’. Og forbundssekretær Helena Mikkelsen sluttede med pep-talken: ’Mors barsel gør mænd og kvinder ulige’.