Medlemstabet er stoppet i år – nu har KLS en spinkel medlemsfremgang

Fagbevægelsen har de seneste årtier måtte se, at medlemstallet har været dalende. Det har også FOA og især FOA/KLS mærket. Vort gennemsnitlige årlige medlemstab har de seneste 6 år ligget på 156 erhvervsaktive medlemmer.


Det tyder dog på, at 2017 bliver et lidt anderledes år. Kurven ser ud til at være knækket for FOA/KLS. - Hvis den forbedring holder året ud, så vil det være første gang i mange år, hvor fagforeningen kan sige, at vi ikke har mistet medlemmer.

Helt præcist målt i medlemstal havde FOA/KLS 3.293 erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) ved årsskiftet 2016 - 2017.

Medlemstallet er september 2017 - 3.285 erhvervsaktive medlemmer (ekskl. elever). Tallet er 8 færre medlemmer januar - september 2017; men her skal modregnes, at i juni 2017 valgte FOA at ændre, hvem man tæller med som ”erhvervsaktive medlemmer”. – Nu regnes eleverne = 10 ikke mere med! Så FOA/KLS har altså i de første ni måneder af 2017 en spinkel fremgang på 2 i medlemstallet!

Der er ingen tvivl om, at øget fokus på organisering, det gode arbejde de tillidsvalgte laver, og de nye indsatser med at ringe til nyansatte og tilbyde dem løntjek - skal have æren for, at FOA/KLS har succes i år med at stoppe medlemstilbagegangen. 

 

Her ses tallene for tab af medlemmer 2010 - 2016:

År

Medlemstab

2015-2016

- 173

2014-2015

- 99

2013-2014

- 94

2012-2013

- 145

2011-2012

- 203

2010-2011

- 223