FOA/KLS forhandler lønforhøjelse på 1.080 kr. pr. mdr. + engangsbeløb på 15.200 kr. hjem til medlem

Et FOA KLS medlem blev ansat i Københavns kommune pr. 01.09.16 og fik tilbudt grundlønstrin 14.

 

 

Afdelingens forhandler mente, at vi kunne forhandle medlemmets løn op i en lokal lønforhandling. Efter meget lang tids tovtrækkeri fik KLS-medlemmet - med tilbagevirkende kraft - anerkendt erfaring fra det private område. Det betyder, at hun får 3 individuelle kvalifikationstrin oveni grundløntrinnet og derved stiger hendes løn kr. 1.080 kr. om måneden før skat.

 

Herudover får medlemmet en regulering, så hun får et engangsbeløb på ca. kr.15.200 kr. før skat.

 

Dertil kommer pension af beløbet samt ferietillæg. Medlemmet har også en stigning i vente i lønnen med tre kvalifikationstrin igen fra 01.09.20.

 

Dette eksempel er ikke et særsyn. Dagligt indleder FOA/KLS lokalforhandlinger for medlemmer med gode resultater. Så har du en kollega - eller har du selv erfaring som måske ikke er medtaget i beregningen af din løn - så kontakt os.