Kom med - dine og jeres krav til overenskomst 2018

Her i 2017 skal vi i FOA/KLS samle vore krav ind til overenskomsten. 

Vi har tiden indtil midt i september, derefter skal kravene samles og prioriteres på repræsentantskabsmødet for alle KLS-tillidsvalgte 18. september - og indsendes til FOA allersenest 30. september.

Hvis du spørger, hvorfor kan det dog være så vigtigt at stille krav til sin overenskomst?? – Ja, så er svaret, at overenskomsten er den aftale, som afgør: - Hvad vi skal have i løn. - Hvornår vi kan blive opsagt. - Om vi har seniorfridage og omsorgsdage. - Hvor lang ferie vi har. - Hvordan vores arbejdstid kan tilrettelægges. - Om vi har kursus- og uddannelses-muligheder med løn osv. osv.

Hvis du gerne vil se, hvad der egentlig står i din overens-komst - og du ikke har den ved hånden - så kan du finde den på www.foa.dk under Kost-og Servicesektoren. – Eller du kan kontakte os i FOA/KLS, så vil vi sende den til dig. 

Kom med dine og jeres krav

Derfor er det meget vigtigt, at rigtig mange på arbejdspladser og i de faglige klubber stiller krav, så vi i bestyrelsen véd, hvilke krav det er vigtigst at kæmpe for at få igennem. - Hvad betyder mest? Lønnens størrelse, tillægsbetalinger, frihed, tryghed, muligheden for at få familieliv og arbejdsliv til at spille godt sammen i hverdagen, pensionens størrelse – ja, jeg kan blive ved med at remse op.

Men det er alle jer – medlemmer og tillidsfolk – som nu her i år skal diskutere OK-krav og sende dem ind til fagforeningen.

For det er jo selve meningen med en fagforening – at vi som medarbejdere i fællesskab får sagt til arbejdsgiverne, hvilke ønsker og krav vi har til vores arbejdskontrakt – og får forhandlet og nogle gange kæmpet for at få vores krav med i overenskomsten.

Derfor er det også meget vigtigt, at når du og I har tænkt over, hvad man selv har af krav, at I så taler og diskuterer med jeres kolleger om, hvad der er vigtigst at få igennem ved overenskomst-forhandlingerne i 2018. Vi véd alle af erfaring, at kommuner og regioner mangler penge og skal spare – så vi får jo ikke alt, hvad vi kræver at få.

Så hvad er vigtigst i år og de næste 3-4 år – er det højere løn? Er det mere frihed? Er det mere i pension?

Er det mulighed for betalt frihed til uddannelse i sit fag?

Det vil jeg håbe, at I får nogle rigtig gode diskussioner om på arbejdspladsen og i jeres faglige klub! Og lige så meget håber jeg, at I vil indsende Jeres krav til FOA/KLS - mail-adresse: kls@foa.dk - inden søndag 10. september 2017.

Rigtig god arbejdslyst!!

 

Venlig hilsen og på genhør

Ellen Pedersen, KLS-formand