Klubmøde og klubgeneralforsamlinger Rødovre og Frederiksberg

Rødovre Klubmøde - Torsdag 2. marts kl. 18.00

Rødovre-medlemmerne indbydes til klubmøde torsdag 2. marts kl. 18.00 i Rødovregård.

Vi vil spille banko + høre formand Tove Bahne fortælle, hvad der sker af nyt for os i Rødovre. 

Torsdag 30. marts kl. 18.00 – holder vi klub-generalforsamling med valg på Rødovregård.

Klubben sender nærmere oplysninger også om tilmelding ud til medlemmerne i Rødovre.

 

Hilsener og på gensyn

Rødovre-klubbestyrelsen / Anita

______________________________________________________________________________________________________________________ 

FOA/KLS-Frederiksberg klubben - generalforsamling tirsdag 14. marts kl. 17  

FOA/KLS-Frederiksberg Klubben holder generalforsamling tirsdag 14. marts kl. 17.00 i fagforeningens mødesal Vilhelm Thomsens Allé 9, kælderen i Valby .

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab

5) Indkomne forslag

6) Valg af:

a) næstformand for 2 år

b) kasserer for 2 år

c) bestyrelsesmedlem for 2 år

d) bestyrelsessuppleant for 1 år

e) revisor for 2 år

f) revisorsuppleant for 1 år

7) Eventuelt

 

Generalforsamlingen byder på smørrebrød samt en øl eller vand. Tilmeld dig senest torsdag 9. marts til spisning - ring Lone Tvilsted-Jacobsen på mobil 23 35 13 26.

Vi håber at se rigtig mange af Jer

 

Venlig hilsen

Lone Tvilsted-Jacobsen, klubformand