Jobpræmie – til ledige på offentlig støtte, som finder arbejde

Den ny Jobpræmieordning betyder, at alle - som i uge 48, 28. nov. - 4. dec. 2016 -modtog enten arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge eller et andet langt, samlet forløb på offentlig forsørgelsesydelse - har ret til en økonomisk præmie, hvis de kommer i arbejde igen.

 

Beregningen af - om man har haft et ”langvarigt sammenhængende forløb” - er forskellig for de forskellige ydelser. Læs mere her.

 

Ordningen betyder, at hvis medlemmet kommer i arbejde i perioden 1. april 2017 - 31. marts 2019, vil han eller hun være berettiget til et skattefrit beløb svarende til 10 procent af lønnen. Du kan dog højst få udbetalt 2.500 kr. pr. måned.

 

Du kan få op til 45.000 kr.

Du kan modtage jobpræmie i op til 18 måneder i perioden 1. april 2017 - 31. marts 2019. Det betyder, at du kan få op til 45.000 kr. udbetalt. Jobpræmien er skattefri og har ikke betydning for andre offentlige ydelser. Jobbet skal være ustøttet eller selvstændig virksomhed.

 

Jobpræmien bliver automatisk udbetalt gennem Udbetaling Danmark, hvis du i perioden får løn, som der betales arbejdsmarkedsbidrag af. Jobpræmien beregnes nemlig ud fra arbejdsgivers indberetning til Skat.

 

Medlemmer, der er omfattet af ordningen, vil modtage brev med oplysninger fra Udbetaling Danmark inden 1. juli 2017.

 

De langvarige offentlige forsørgelsesydelser kan være:  - Arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse; eller kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse og ledighedsydelse.

 

Lovforslaget kan ses her.