Gladsaxe rengøring – med bedre arbejdsmiljø og thai-dans

Intern Service Gladsaxe besluttede i 2010 at gøre rent efter en ny metode, hvor medarbejderne har frihed og ansvaret for at vurdere, hvilke lokaler der skal gøres hvor meget rent den dag.

Nu er ISG gået skridtet videre og har uddannet medarbejderne til at blive arbejdsmiljø-certificeret.

– Vi fortsætter med at kvalitets-uddanne flere medarbejdergrupper. Det er spændende at være i gang med, også fordi ledelsen altid inddrager medarbejderne – så vi er sammen om det. Egenkontrollen klarer vi helt godt selv, mener tillidsrepræsentant Anette Herzum.

– Vi tager sammen ansvaret for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, siger ISG-servicechefen Mette Olesen. - Det kan være hårdt, når alle skal have nye kompetencer på et højt niveau. Men når vi er enige om mål og processen, kan vi bruge hinandens viden og kompetencer til sammen at øge kundernes tilfredshed.

– Styrken er, når medarbejdere og ledere tør pege på problemer – uden at have den perfekte løsning. Så skal vi være åben for kritik og selvkritik. Vi giver marcipanbrød til de medarbejdere, som på arbejdsmiljømøder kan komme med nye ting, problemer som skal løses! Nogle sender fotos og video’er af de udfordringer i arbejdsdagen, som de støder ind i, f.eks. borehuller i vinduer, fortæller Mette Olesen.

Et par hundrede rengøringsassistenter, ledere og samarbejdspartnere fejrede 6. april, at kommunens rengøringsafdeling – Interne Service Gladsaxe – fik overrakt arbejdsmiljø-certifikatet OHSAS 18001.

Borgmester Karen Søjberg sagde i sin tale: - Efter INSTA 800 har I medarbejdere og Intern Service Gladsaxe fulgt op og fået en arbejdsmiljø-certificering OHSAS 18001 – tillykke!

- Det understøtter Gladsaxes mål om: - Kvalitet – Effektivitet – Nye veje. Lad os råbe et trefoldigt leve for ISG medarbejderne – for I er bevidste om eget og hinandens arbejdsmiljø. I passer på hinanden, det kan I og vi være stolte af.

Og så overrakte borgmesteren blomster til Anette Herzum som tillidsrepræsentant og medlem af samarbejdsudvalget for medarbejderne. Og satte et emblem på Anettes rengøringsuniform med lidt besvær – men uden at stikke! Det fik Anette til at grine højt.

Rengøringsassistenters yndefulde thai-dans

Derefter gav tre genert smilende rengøringsassistenter eksempler på yndefuld og glidende thai-dans med strittende, buede fingre - klædt i flotte silkebluser, skørter og guldsmykker.

– Vi klarer at gøre Søborg Skole helt godt rent, vi hjælper hinanden, hvis det kniber at nå noget. Jeg har god samvittighed, når jeg går hjem, siger Birthe Johannesen.

- Noget er godt, og noget er kritisk. – Men vi taler ikke så meget om det, sagde en medarbejder fra en anden arbejdsplads i Gladsaxe.