Generalforsamling i FOA/KLS - ONSDAG 10. MAJ kl. 17.00

i FOA-huset, Vilhelm Thomsens Alle 9 i Valby – Store sal i kælderen
Kl. 16.00: Fællesspisning - Kl. 17.00 - 19.30 ca: Generalforsamling

Kl. 16.00 er der spisning i salen for de tilmeldte. Vil du deltage i spisningen, skal du tilmelde dig senest onsdag 3. maj ved at klikke på dette link:

Tilmeld mig - eller ved at ringe til KLS tlf. 46 97 15 00 (omstillingen) - eller sende en mail med din mad-tilmelding med navn, cpr.nr. og arbejdsplads /pensionist til www.foa.dk/kls 

Du kan selvfølgelig godt deltage i generalforsamlingen, selv om du ikke deltager i spisningen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigenter og stemmeudvalg

2) Godkendelse af dagsorden

3) Bestyrelsens beretning

4) Uddeling af KLS Arbejdsmiljøprisen 2017 

5) Regnskab – Regnskabet kan afhentes eller bestilles i FOA/KLS fra onsdag 3. maj og ses på hjemmesiden www.foa.dk/kls

6) Forslag indkommet fra bestyrelsen.

a) Forslag om at afskaffe honorar på 150 kr. for aften-repræsentantskabsmødet 

b) Forslag om at harmonisere fagligt kontingent til FOA/KLS - så det er ens for alle, hvad enten man er medlem af A-kassen eller ej. 

7) Indkomne forslag – forslag skal være modtaget i FOA/KLS senest onsdag 26. april 

8) Indsamling af krav til Overenskomstforhandlingerne i 2018

9) Fremtidigt arbejde.

Venlig hilsen og på gensyn

på bestyrelsens vegne

Ellen Pedersen, formand - Yee Mei Yip Bargejani, næstformand

 

Kom og vind overraskelser 

Fagforeningens bestyrelse vil også i år trække flest mulig medlemmer til generalforsamlingen onsdag 10. maj kl. 17 - med en fristende lodtrækning! Så de fremmødte medlemmer - undtagen bestyrelsen og pensionister - kan være heldige og vinde et af 5 gavekort på 800 kr. eller en af 2 i-Pads til 3.000 kr. 

 

Det er let at finde os på adressen Vilhelm Thomsens Allé 9 (ved Vigerslev Allé 117) - kør ind ad Mogens Fogs Plads. Tag busserne 1A, 132 og 133 lige til døren - stå af ved Fakta. Gode parkeringspladser. og tæt på Valby Station, Vigerslev Station og Gl. Køge Landevej.

 

Fagforeningens arbejdsopgaver i 2016

Her kan du læse beretningen om vores vigtigste arbejdsopgaver og fokusområder i 2016.