Flere private konkurser - men Løkke-regeringen vil udbyde mere hjemmehjælp

Firmaet ’HjemmeHjælpen Århus Aps’ er datterselskab i ’HjemmeHjælpen A/S’ og har hjulpet 300 mennesker med plejeopgaver, mens 800 fik praktisk hjælp - rengøring, indkøb og tøjvask i Århus. HjemmeHjælpen A/S udfører også hjemmehjælp i København og Frederiksberg, men ingen borgere i de kommuner bliver konkursramt.

Send mere hjemmehjælp og serviceopgaver i udbud, kræver Løkke-regeringen

Langt flere offentlige serviceopgaver inden for ældrepleje, børnepasning, sundhed og rengøring skal konkurrence-udsættes, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Ammitzbøll.

Løkke-regeringen vil indføre måltal for kommunerne, så de tvinges til mere udbud og udlicitering. Andelen af kommunale opgaver, som skal udbydes til private, skal stige fra de nuværende 27 procent til mindst 33 procent. – Det svarer til øget konkurrence-udsættelse for mindst 75 milliarder kr. Måltallene blev ellers afskaffet af Thorning-Schmidt-regeringen.

FOA – Private firmaers urealistiske pris-tilbud giver konkurser og stress-miljø

FOA kritiserer udbuds-tvangen, fordi private firmaer ofte udfører opgaverne til en pris, som ikke dækker omkostningerne – for at kunne få en bid af markedet.

– Problemet er, at der slet ikke er nogen dokumentation for, at privatiseringer og konkurrenceud-sættelser virker. Det er luftkasteller konstrueret af CEPOS’s og Dansk Industri’s regnedrenge, som savner enhver praktisk erfaring fra den virkelige verden, siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Samtidig mærker medarbejderne forringet arbejdsmiljø på de udbudte serviceopgaver.

Minister Sophie Løhde presser kommunerne

Men Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, siger: ”Det offentlige skal koncentrere sig om sin kerneopgave og ikke løse serviceopgaver, der hører hjemme i den private sektor”.

Hun er på rundtur til alle landets kommuner og regioner. For der skal ske en sammenligning helt ned på institutionsniveau, så man kan finde de, der ”løber længst på literen” og gøre dem til succeskriterium for den såkaldte sammenhængsreform, skriver Dagbladet Arbejderen 9. maj.

Mere end 13.000 ældre har nu været ramt af konkurser i deres hjemmepleje.

”HjemmeHjælpen Århus Aps” er den 41. konkurs, siden Folketinget vedtog den omstridte udbudsordning, som har været gældende siden 2013, oplyser fagforbundet FOA.