Får 10.500 kr. for manglende kvalifikationstrin i 10 år

Rengørings- og køkkenmedarbejderen fik et kvalifikations-løntrin for lidt efter 10 års uafbrudt ansættelse.

Fagforeningen har ved forhandling med BUF i Københavns Kommune hjulpet medlemmet til at få - 10.500 kr. før skat som et éngangsbeløb for det manglende løntrin i 2 år og 4 måneder, og fremadrettet et ekstra løntrin hver måned på 390 kr. + Naturligvis mere i pension og ferie-tillæg.

Da hun blev ansat i 2004, fik hun ved en fejl medregnet erfaring fra tidligere ansættelse i Frederiksberg kommune – København regner kun erfaring fra egen kommune! – Men da forældelsesfristen på 5 år er overskredet, skal hun ikke tilbagebetale de 15 måneders erfaringstillæg.