Danskerne til Løkke-regeringen – Tving ikke kommunerne til at udlicitere

Regeringen vil presse kommunerne til at lade private virksomheder overtage mere af arbejdet med at pleje ældre og passe børn m.v. Men det er en dårlig idé, mener mange danskere ifølge ny måling. - Sporene skræmmer fra fiaskoer med udlicitering af hjemmehjælp og rengøring.

Lars Løkke-regeringen vil have private virksomheder til at stå for langt flere opgaver på det offentliges regning. Der skal udliciteres dobbelt så meget – lige fra pleje af ældre til rengøring af skoler.

Regeringen vil starte bølgen af udliciteringer ved at presse de 98 kommuner og 5 regioner til udbud og privatiseringer. Men pres på byråd og regionsråd for mere udlicitering er ikke den rette vej at gå – mener den store del af danskerne, skriver Ugebrevet A4 3. februar.

En repræsentativ undersøgelse - som Epinion har lavet for LO-fagbevægelsen - viser, hvad vi danskere mener om den del af regeringsgrundlaget: ”Regeringen vil konkurrence-udsætte flere offentlige opgaver i stat, kommuner og regioner.” Det er politiker-ord for udlicitering.

Regeringen planlægger via såkaldte måltal at presse kommuner, regioner og staten til at lade private firmaer overtage flere opgaver.

Men kommuner og regioner skal have lov at bestemme, om deres ældre skal passes af et privat hjemmehjælps-firma eller sosu’er fra kommunen. Det siger mange danskere i den ny undersøgelse.

Læs også: Medarbejderne betaler prisen for udlicitering i det offentlige

39 procent af danskerne siger i undersøgelsen, at kommuner og regioner selv bør bestemme, om de vil ordne opgaverne selv eller overlade nogle af opgaverne til private.

22 procent af danskerne er imod at lade kommuner og regioner selv bestemme om udlicitering.

39 procent er hverken for eller imod – eller véd ikke hvad de skal svare.

Hvad véd en minister i København om, hvordan man bedst muligt får rengjort skolerne i Odsherred? 

Nanna Højlund, næstformand i LO

Den store skepsis i befolkningen mod at pådutte kommunerne øget udlicitering glæder Ålborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Han er også formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervs-udvalget i Kommunernes Landsforening, KL.

”Det er en dårlig idé, at regeringen vil pådutte kommunerne udlicitering via måltal. De måltal fjerner fokus fra, hvordan vi får de bedst mulige løsninger for borgerne - og flytter fokus over på måden, vi løser opgaver på,” siger Thomas Kastrup- Larsen til Ugebrevet A4.

LO-fagbevægelsen vender også tommelfingeren nedad, når regeringen ønsker at påtvinge kommunerne mere udlicitering. LO-næstformand Nanna Højlund siger:

”Hvad véd en minister i København om, hvordan man får den bedst mulige rengøring af skolerne i Odsherred?” Nanna Højlund konkluderer: ”Udlicitering bør være byrådenes beslutning og ikke noget, en vanvittig bureaukratisk ordning med måltal trækker ned over hovedet på kommunerne.”

Hun mener, danskerne er så skeptiske over for udlicitering, fordi der har været en stribe fiaskoer med private firmaer, som har vakt opsigt:

”Det gør rigtig stort indtryk på danskerne, når firmaer inden for ældrepleje går konkurs og skaber usikkerhed om plejen af de ældre. Vi vil have vished for, at der er stabilitet og kvalitet, når det gælder pleje af vores gamle mor eller far,” siger Nanna Højlund til A4 og fortsætter:

”Der har også været sag på sag om udliciteret rengøring, hvor bl.a. rumænere har gjort rent for en uhørt ringe løn og boet under elendige forhold. Alt sammen for at et privat firma kan score kassen på bl.a. rengøring af skoler. Den slags bryder vi danskere os ikke om. – Der skal være styr på forholdene for de ansatte. - Uanset om det er offentlige eller private hænder, der udfører opgaven.”

 

Regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver 

Sophie Løhde (V), minister for offentlig innovation