Brøndby tager rengøring tilbage i kommunalt regi

Fire år med rodet og beskidt privat rengøring af Brøndbyøster Skole var nok! De private firmaer Alliance+, ISS og Serenex kunne ikke leve op til udbudsrundernes løfter.

Derfor besluttede Brøndby Kommune 17. maj i år at stoppe forsøget med udlicitering af rengøringen på skolen – og igangsætte et projekt med at hjemtage rengøringen. Og ikke bare på Brøndbyøster Skole, men samle rengøringen på alle kommunens 4 skoler, 26 daginstitutioner og 18 mindre enheder i én kommunal rengøringsenhed under centralforvaltningen, der så står for at organisere hele området med kommunal rengøring i Brøndby.

Rengøringen i Centralforvaltningen består i dag af en rengøringschef og ca. 40 rengørings-medarbejdere, som klarer rådhuset, idrætsforeninger og 18 mindre institutioner. Ved at samle administrationen af rengøringen i en central enhed overføres der ca. 75 medarbejdere.

Samme medarbejdere og opgaver

Omorganiseringen er mest teknisk. For der ændres ikke noget i servicen og kvaliteten af rengøringen. Det vil være de samme medarbejdere fremover, som i dag holder skolerne, børneinstitutionerne m.m. rene. Det er den administrative opgave med at tilse rengøringen og lede personalet, som flyttes fra skole- og institutions-lederne til centralforvaltningen.

 

En række fordele

Den samlede organisering af medarbejderne og rengøringen giver nye muligheder, lyder det i projektbeskrivelsen:

Større fleksibilitet – Den ændrede tilrettelæggelse af rengøringen gør, at f.eks. hovedrengøring eller andre specialopgaver kan udføres efter behov.

Flyverkorps ved fravær og ferie – Det bliver nemmere at dække ind med egne medarbejdere frem for vikarer ved ferie, fravær og særlige kultur- og idræts-arrangementer.

Fælles efteruddannelseskurser og faglige korps – Det bliver lettere med kurser i ergonomi og rengøringsteknik, samt at uddanne særlige korps til f.x. hovedrengøring, og opskuring samt polish-behandling af gulve. Det højner bygningernes rengøringsstandard og den enkelte medarbejders kompetencer.

Stordriftsfordele ved indkøb af rengøringsmidler og maskiner.

Bedre arbejdsforhold for rengøringsmedarbejderne – Det bliver lettere at tilgodese medarbejdernes behov og ønsker for fuldtidsstillinger ved at slå to forskellige deltidsstillinger sammen.

 

Koster mere

Det vil koste ca. 1,1 million kr. mere årligt at hjemtage rengøringen på Brøndbyøster Skole. + Opstartsomkostninger til maskiner på ca. 300.000 kr.

Hvis forslaget fra Centralforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idræts-forvaltningen vedtages, vil det koste 385.000 kr. mere årligt til ansættelsen af en souschef. De økonomiske fordele og besparelser er sværere at prissætte for Brøndby Kommune.

 

Økonomiudvalget beslutter i september

Da Børneudvalget enstemmigt vedtog forslaget om at indlicitere og samle rengøringen – kun Venstre tog forbehold - ventes forslaget at blive endeligt vedtaget i september.

Hjemtagelsen af rengøringen på Brøndbyøster Skole kan træde i kraft 1. juli 2018, når aftalen med ISS ophører. Mens samlingen af rengøringen i en central enhed kan træde i kraft fra 1. januar 2018.