Lad os afprøve fordele og ulemper - Debatmøde om forsøg med 30 timers arbejdsuge

Vi ønsker at bruge forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation som løftestang til at få rejst nødvendig debat og konkrete beviser på fordelene ved et bæredygtigt og humant arbejds-marked. I sidste ende skal arbejdsmarkedets parter jo ved forhandlingsbordet gennemføre nedsat arbejdstid. Så det er ikke et forslag om, at Københavns Kommune skal gennemføre 30 timers arbejdsuge for samtlige 45.000 ansatte. 

Københavns Kommune er en af landets største arbejdspladser og går foran på mange område. Det er på tide at lave forsøg med nedsat arbejdstid på 30 timer, som samtidig kan give 30 timers stillinger til deltidsarbej-dende, vikarer og andre i få timers job - eksempelvis rengørings-medarbejdere i Københavns Kommune.

Gladsaxe Kommune har vedtaget at starte forsøg med 30 timers arbejdsuge på et par kommunale arbejdspladser.

Vi dør af nedslidning og stress før folkepensionen

Formålet er at styrke kvaliteten i kerneopgaven, sikre godt arbejdsmiljø og sænke arbejdsbetinget sygefravær markant.

Vi påstår, det vil mindske sygefraværet så meget, at investeringen vil tjene sig hjem trefoldigt – både målt på sygefravær, højere kvalitet og mindre nedslidning.

Gør som Göteborg – arbejd 30 timer om ugen i ældreplejen

I Göteborg er forsøg allerede gennemført 1.2.2015 -1.1.2017. Medarbejderne på et kommunalt ældrecenter arbejdede 30 timer om ugen til fuld løn. Resultat: – Stress og sygefravær blev sænket, og engagementet hos medarbejderne blev øget. Andre svenske kommuner er i gang med lignende forsøg.

Kom til valg-debatmøde om forsøg med 30 timers arbejdsuge i København - fra idé til virkelighed: Torsdag 16. november kl. 19.00 - 21.00 i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, Kbh. S.

Vi hører tre vidner, direktør Henrik Stenmann oplyser så om kortere arbejdstid i IIH Nordic, og en TR fra Gladsaxe fortæller om deres forsøg med 30 timers arbejdsuge.

fortæller syv københavnske politikere - Jonas Bjørn Jensen, SD; Susanne Møller, C; Danny Malkow-ski, LA; Annika Smith, SF; Karina Vestergård Madsen, Ehl.; Søsser Grønnegård, DF; Niko Grünfeld, Å - hvorfor de er med eller imod forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune. Derefter debatterer kommunalpolitikerne og mødedeltagerne forsøg med nedsat arbejdstid.

Til sidst opsummerer KLS-næstformand Mimi Bargejani debatten – Vil København forsøge med 30 timer?

Alle er velkomne til det offentlige valg-debatmøde. Arrangørerne er LFS, FOA SOSU, FOA /KLS, FOA-1, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, BUPL Hovedstaden, Københavns Lærerforening, og HK Kommunal Hovedstaden.