13 års erfaring = 2.170 kr. mere hver måned

Et medlem bliver ansat i en løntilskuds-stilling i Københavns kommune, men hun får kun løntrin 14 - grundlønstrinnet – tilbudt. Det vil give hende 21.500 kr. i månedsløn før skat.

 

Da en sagsbehandler i FOA/KLS ser det, bliver der aftalt en lokal lønforhandling med kommunen.  - For hun har mere end 13 års erfaring fra en selvejende institution.

 

Det resulterer i enighed om en forbedret lønaftale.

Hun får nu løntrin 20 = 2.170 kr. mere om måneden før skat + pension og ferietillæg.