Sidste fagblad – Første FOA/KLS Nyheder

- Send os endelig jeres mail-adresse, tak

Det er vemodigt at skrive denne leder – i det allersidste nummer af KLS Nyt.

Beslutningen om at begynde at udgive et medlemsblad i KLS blev truffet tilbage på vores generalforsamling i oktober 1988, og det allerførste blad kom ud til medlemmerne 1. september 1989.  I starten udsendte vi 4 blade om året. Så vores blad har nu ca. 27 år på bagen.

Interessant er det at læse i de første numre, at temaerne og diskussionerne også dengang handlede om - fysisk og psykisk arbejdsmiljø; manglende anerkendelse; ønsker om uddannelse og kurser inden for både rengøring, køkken og vaskeri-området; overenskomstkrav om bedre løn og betalt spisepause; ønsker til vores dengang helt ny pensionsordning i PenSam; rationalisering og effektivisering; kampen mod udbud, udlicitering og privatisering; det lave timetal i jobbene; synlig rengøring – ja, alle de emner, som vi stadig diskuterer og kæmper med.

Og for mig, som dengang var fagligt aktiv som tillidsrepræsentant i De Gamles By i København, vækker det også mange minder at se billederne af de faglige kammerater for mere end 25 år siden. Mange af dem er heldigvis stadig faglige kammerater – selv om vi er blevet lidt mere grå i toppen.

 

Dengang i 1989 var oplagstallet på ca. 11.200 – ja, så mange medlemmer var vi dengang!!

I dag er oplagstallet på 4.600. Og det er i bund og grund det faldende medlemstal og deraf følgende manglende økonomi, der er årsag til - at vi må indstille bladet nu og i stedet udgive et elektronisk nyhedsbrev, som vil lande i din e-mail adresse ca. en gang om måneden.

Rigtig mange af Jer har allerede sørget for, at vi har jeres e-mail adresse – men vi mangler nogle endnu.  Vi har forsøgsvis udsendt et nyhedsbrev her i november, og vi har fået et par hundrede mails retur – enten fordi vi ikke har den rigtige mail-adresse, eller fordi mail-boksen er fyldt op med mails.

Hvis din kollega ikke har fået det ny elektroniske nyhedsbrev ”KLS Nyheder” i sin mail – så vær rar at opfordre kollegaen til at tømme sin mailboks og sende sin mail-adresse til kls@foa.dk - For vi vil rigtig gerne være i stand til at sende vores nyheder til så mange medlemmer som muligt.

Vi er i bestyrelsen helt klar over, at der er nogle, som ikke har eller kan få adgang til mail, det er vi kede af. Vi kan kun opfordre jer til at høre nyt fra kollegaer, som har mails, eller hos os – enten ved at ringe herind, skrive et almindeligt brev til os eller måske endnu bedre – kom på besøg en gang imellem og lad os få en snak om, hvad der foregår i fagforeningen. Selv om digitaliseringen er over os – og vi er på vej ud af papir-æraen – så kan vi stadig holde kontakt på mange andre måder. Det gjorde vi fra 1909 - 1988, så det kan vi nok finde ud af igen.

På gensyn i KLS Nyhederne!!

Og nu er det jo december – Så også et ønske om en Glædelig Jul og et Godt Nytår til jer alle og jeres familier.

Venlig hilsen

Ellen