44.300 kr - for manglende ferietimer

Da BUF forvaltningen i Københavns Kommune overflyttede en rengøringsassistent fra en skole til Rengøringssektionen … forsvandt hendes ferie ud af systemet ved en fejl. Derved mistede hun at få udbetalt kroner for sine 207 ferietimer siden 2014.

Ved en fejl mere blev hun trukket for uge 7 som ferie – men det var en tjenestefri periode på skolebrøken.

Med fagforeningens hjælp har hun nu fået efterbetalt i alt 44.300 kr. før skat.