Se her - dit medlemskontingent i 2017

Kontingentsatserne til FOA/KLS og strejkekontingentet samt gruppeliv stiger ikke i 2017.

Men FOA-forbundet har efter flere års ro været nødt til at hæve kontingentsatserne. Desuden er ATP steget med 1 kr.

For de fuldtidsforsikrede medlemmer betyder det, at FOA-kontingentet stiger med 6 kr. og A-kasse administrationen med 2 kr. Derudover hæver staten efterlønsbidraget med 7 kr. pr. måned, og A-kasse statsbidraget med 6 kr.

Dermed stiger fuldtidsforsikredes kontingent – når de er medlem af efterlønsordningen - med i alt 22 kr. til 1.349 kr.

For fuldtidsmedlemmer, som ikke er med i efterlønsordningen, stiger det månedlige kontingent fra 839 til 854 kr. Altså en stigning på 15 kr.

For de deltidsforsikrede medlemmer med efterløn stiger FOA-kontingentet 5 kr. til 129 kr. A-kasse administrationen hæves 2 kr. A-kasse bidraget til staten stiger med 3 kr. om måneden, efterløns-bidraget 5 kr. og ATP-bidraget 1 kr. om måneden. Altså en samlet stigning på 16 kr. om måneden – til 988 kr.

De deltidsforsikrede uden efterlønsbidrag stiger i alt 11 kr. fra 647 kr. til 658 kr.

 

Sådan ser du dit kontingent

I skemaet her kan du se, hvordan dit kontingent er sammensat. Du skal gå ind i din type medlemskab af fagforeningen – i skemaets tekst til venstre – og så se hvad dit samlede kontingent bliver i 2017 i søjlen helt ude til højre!

Dit kontingent i år fremgår naturligvis også af den tilsendte PBS- eller giro-opkrævning.

 

Det går dine kontingent-kroner til:  

ATP + Gruppeliv         = 1%    
A-kasse administration    = 9%
Fagforbundet FOA =12%
KLS faglig afdeling =16%
A-kasse statsbidrag =25%
Efterlønsbidrag =37%