Kan og vil vi arbejde 30 timer om ugen?

Så diskuteres igen kortere arbejdstid, efter at Enhedslisten har udregnet en plan for, hvordan danskernes arbejdstid kan sættes ned fra 37 til 30 timer om ugen. For at deles bedre om arbejdet, få arbejdsløse i sving, lette mange stressede og give familier mere tid til at leve livet.

- Men kan det fungere? Hvad vil det koste? Og vil vi have kortere arbejdstid? Det har bl.a. FOA-formand Dennis Kristensen svaret på i dagbladet Information 21. december:

Færre udbrændte

– Hvad synes du om forslaget om en 30-timers arbejdsuge, Dennis Kristensen?

»Hvis vi kigger historisk på vores arbejdstid, så er den faldet ganske markant. Derfor synes jeg, det er værd at tage debatten om, hvordan balancen skal være mellem stadigt stigende effektivitet og produktivitet i forhold til, hvor meget vi arbejder.«

»Når flere opgaver bliver overtaget af robotter, så er det da også nyttigt at kigge på, hvor meget tid vi skal bruge på arbejdspladsen for at optjene en normal månedsløn.«

– Hvad synes du om fagbevægelsens håndtering af forslaget om 30 timers arbejdsuge?

»Det har faktisk ikke været håndteret. Der har alene været en tilkendegivelse fra LO, at det her vil man tage afstand fra – også selv om de ikke har læst selve forslaget fra Enhedslisten. Det ærgrer mig, at nogen skyder ideen ned for bare at skyde den ned.«

– Oplever du, at dine medlemmer ønsker en kortere arbejdsuge?

»På den ene side ville mange af vores FOA-medlemmer være glade, hvis de kunne få et fuldtidsjob. På den anden side oplever mange andre af vores medlemmer så stor en arbejdsbelastning, at de er tæt på at kaste håndklædet i ringen. Så det ville give mening, hvis vi kunne definere en lavere arbejdstid - og derved undgå at få de mange udbrændte, stress-tilfældene og førtidspensionerede.«

– Nogle frygter, at danskerne i bytte for kortere arbejdsuge vil blive fattigere. Er det så værd - at bytte velstand for en kortere arbejdsuge?

»Jeg tror ikke, danskerne generelt ville sige ja til at få en sænket levestandard. Men det kan sagtens være, at maskinerne kan være med til, at vi fortsat kan have vækst med en lavere arbejdstid«, mener Dennis Kristensen.

Hvad synes du og dine kollegaer om en 30 timers arbejdsuge? – Send gerne din og jeres meninger til KLS Nyheder / ob016@foa.dk
Læs mere om den 30 timers arbejdsuge på dette link - 30 timers ugen er ikke en umulighed

Fakta: 30-timers arbejdsuge
• Enhedslisten foreslår at sænke arbejdstiden til 30-timer ugentligt over en periode på 2-3 overenskomster.
• Mens arbejdstiden sættes ned, skal lønnen forblive den samme.
• En kortere arbejdsuge skal finansieres gennem produktivitetsforbedringer, så lønmodtagere kan veksle lønfremgang til mere fritid.
• Ifølge Enhedslisten vil vores disponible forbrug fortsat vokse på trods af en 30-timers arbejdsuge, men det vil vokse mindre end ved en 37-timers arbejdsuge.