Introduktionsdag for nye køkkenmedarbejdere, københavnske daginstitutioner

Kære nye køkkenmedarbejdere

Børnemadsteamet i Københavns Madhus har i samarbejde med BUF, Sundhed og Indkøb sammensat en indholdsrig introduktionsdag for nye køkkenmedarbejdere i daginstitutioner i Københavns Kommune.

Udover at vi gerne vil byde dig velkommen i jobbet som køkkenmedarbejder i en daginstitution, vil vi give dig mulighed for at møde andre nye køkkenmedarbejdere og få svar på nogle af de spørgsmål, der ofte kan melde sig i starten.

Vi introducerer dig for rammer og visioner for børnemad i Københavns Kommune – hvilke mål du skal leve op til? - og hvor du kan få hjælp til at nå dem! Vi kommer rundt om økonomi, den elektroniske børnemenu-plan, indkøb og meget mere.

Dagen afholdes torsdag 17. november kl. 9.00-14.30 i Københavns Madhus, Ingerslevsgade 44, Kbh. V.

Tilmelding: Via vores arrangementskalender klik her - Tilmeld dig senest torsdag 10. november.

Program for dagen:

 • Velkomst og præsentation

 • Præsentation af Københavns Madhus og BUF - og rollefordelingen mellem Københavns Madhus, Meyers Madhus og BUF - /Madhuset og BUF

 • Københavns Madhus visioner for børnemad - /Madhuset

 • Rammen for børnemad i Københavns Kommune - /BUF

 • Pause

 • Rundvisning i Madhuset - /Madhuset

 • Økonomi for børnemaden - /BUF

 • Affaldssortering i Københavns Kommune - /Anders fra ABU

 • Gruppeopgave/sparring mellem nye køkkenmedarbejdere - /Madhuset

 • Frokost

 • Indkøbsaftaler - /Betina Bergmann, BUF

 • Præsentation af BørneMenuen, et elektronisk værktøj - /BUF

 • Introduktion til rådgivning og kurser i Københavns Madhus - /Madhuset

 • Evaluering og afrunding af dagen - /Madhuset og BUF