Forenede Service betaler penge tilbage for kursus-snyd

Et rumænsk ægtepar har forklaret til politiet, at de fik kursusbeviser for undervisning  på Nordsjællands Erhvervsskole i 2009-10, som de aldrig havde deltaget i, f.eks. regneark, matematik og teambuilding. Den rumænske mand  mødte flere gange på skolen og blev registreret som kursist, hvorefter rengøringsfirmaet kørte ham på arbejde. Det skriver avisen Politiken i en stor artikel søndag 6. november.

Nu kræver staten 5,4 millioner kroner tilbage fra erhvervsskolen for udbetaling af kursuspenge på forkert grundlag.

Danmarks næststørste rengøringsselskab Forenede Service har accepteret at betale 300.000 kr. af de modtagne VEU-midler tilbage til Erhvervsskolen. Selskabet fik dækket ca. 90 procent af kursisternes løn via den statslige godtgørelse for voksen efteruddannelse. Desuden betaler firmaet 500.000 kr. for at dække skolens tabte tilskud.

Altså i alt 800.000 kr. af de 5,4 millioner kr.

Forenede Service virker pæn – men det er svindel og bedrag

Tidligere topchef i Forenede Service, Steen Gede, står frem og fortæller, at snyd og bedrag var udbredt i den nordsjællandske afdeling hos Danmarks næststørste rengøringskoncern.

Rumænske rengøringsassistenter spiste resterne af skolebørnenes madpakker – fordi de fik meget lidt i løn, starter Politiken sin serie ”Snavset Rengøring” med 4. september. Sultne og apatiske rumænske rengøringsfolk boede under slavelignende forhold i en kælder uden vand, varme, elektricitet og toilet – og blev truet med repressalier, hvis de beklagede sig.

Snyd og bedrag

De senere års skandaler har sat Forenede Service under pres. Rengøringsselskabet er blevet dømt for brug af illegal arbejdskraft og har siden 2011 efterbetalt mere end 10 millioner kroner i faglige sager ført af fagforbundet 3F efter sager om især lønsnyd.

Desuden er flere af firmaets underleverandører blevet dømt i retten for grov økonomisk udnyttelse af medarbejdere, brug af illegale ansatte og grov skatte- og moms-svindel.

Ledelsen hos koncernen Forenede har hele tiden nægtet ethvert kendskab til underleverandørernes metoder.

Men 4. september stod tidligere administrerende direktør Steen Gede og hans daværende sikkerhedschef, Jens Nielsen, frem i Politiken og Fagbladet 3F og fortalte, at underleverandørerne i selskabets region i Nordsjælland kun udadtil var selvstændige virksomheder.

I virkeligheden havde mange underleverandører været ansat som rengøringsfolk hos Forenede Service og var blevet bedt om at oprette selskaber – og mange af underleverandørernes østeuropæiske ansatte var ansat i Forenede Service.

Desuden fortsatte udnyttelsen af rengøringsassistenterne, da de efter 2012 formelt overgik til Forenede Services afdeling i Nordsjælland. I april sidste år blev en serviceleder fyret, fordi han ifølge flere rumænske kvinder krævede sex med dem, hvis de ville have et arbejde.

Kender du flere eksempler på rengørings- snyd?

Har du kollegaer, som tidligere har arbejdet for Forenede Rengøring eller andre firmaer og kan fortælle lignende historier om rengørings-snyd – så ring til journalist Ole på FOA/KLS Nyheder – tlf. 46 97 15 16. Eller mail et par ord med dit mobil-nr. til ob016@foa.dk