DK-Pleje A/S

Hvad betyder den faglige konflikt mod DK-Pleje for FOA-medlemmer?

Konflikten betyder, at FOA-medlemmer i DK-Pleje fra torsdag 1. september ikke længere må arbejde for firmaet. De bliver trukket ud til strejke.

Der er også varslet blokade mod virksomheden. Så FOA medlemmer ikke må tage ansættelse i DK-Pleje A/S.

Derudover må Jobcentrene heller ikke anvise arbejde til DK-Pleje.

FOA har også varslet sympatikonflikt mod Kommunernes Landsforening. Det har betydning for medlemmer, som er ansat i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev eller Gladsaxe Kommune!

Sådan skal medlemmerne forholde sig under sympatikonflikten:
FOA har varslet sympatikonflikt for alt arbejde, ’der udføres af eller er bestemt for DK-Pleje’. Så medlemmerne må hverken udføre arbejde - som DK-Pleje egentlig skulle have udført - eller på nogen måde samarbejde med DK-Pleje.


Hvis et FOA-medlem mener, at hun bliver pålagt at udføre arbejde, der er strejkeramt (fx ved at varetage plejen for en borger, som har valgt DK-Pleje), skal medlemmet henvise til, at "jeg må ikke udføre konfliktramt arbejde". - Hvis arbejdsgiveren fastholder, at arbejdet skal udføres, skal medlemmet så vidt muligt bede om at få dette på skrift. - Medlemmet skal dog udføre arbejdet under protest, og medlemmet skal straks informere sin tillidsrepræsentant eller fagforeningen til at ordne sagen.


Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at ringe til Neel Mark Wraae på 46 97 25 28.

* Se tema om konflikten i Fagbladet FOA