Solidariske dagpenge og reelle løsninger

Udtalelse fra Fagligt Topmøde tirsdag 20. oktober 2015 i Arbejdermuseet, Kbh.:

230 faglige tillidsfolk fra hele landet, offentlige som private har været samlet for at diskutere dagpengekommissionens anbefalinger. Vi må desværre konstatere, at kommissionens anbefalinger ikke løser det vigtigste problem. 60.000 arbejdsløse er faldet ud af dagpengesystemet, og med kommissionens forslag vil der fortsat falde 10.000 ud årligt. En meget stor del vil ende uden forsørgelse. Det er helt uacceptabelt.

Fra vores side skal der lyde en klar melding til fagbevægelsens top og de politikere, som nu skal forhandle en aftale på plads. De arbejdsløse gør deres pligt og skal ikke betale for, at der mangler job til alle. En langtidsholdbar dagpengeløsning kan kun skabes ved at tilbageføre de milliarder, som allerede er sparet på dagpengene. Dagpengekommissionens forslag løser ikke problemet.

En løsning skal indeholde:

  • Lettere og fleksibel genoptjening af dagpengene – en uges arbejde skal give fire ugers dagpenge.

  • Alle timer skal tælle med til genoptjeningen – også timer i virksomhedspraktik og løntilskud.

  • Ingen forringelser kamufleret som karensdage eller lavere sats for dimittender /nyudlærte.

  • Supplerende dagpenge skal forbedres.

  • Højere dagpenge – dagpengesatsen skal forhøjes, så dækningsgraden øges.

  • Lige ret til dagpenge – optjening efter arbejdstimer, ikke efter lønnens størrelse.

  • Ingen skal falde ud og ende i fattigdom.

Vi opfordrer partierne til at stå ved valgløfterne om bedre dagpenge uden forringelser - og sikre en reel løsning, hvor ingen falder ud. Vi opfordrer LO og FTF til at stå fast på fagbevægelsens egne krav, så der igen bliver tryghed for de arbejdsløse og alle lønmodtagere i Danmark.

For at holde politikerne fast vil vi igangsætte en mobilisering for dagpengekravene og flere penge til dagpengesystemet. Resultatet af forhandlingerne i Folketinget er ikke givet på forhånd. Der er mulighed for at påvirke den politiske beslutningsproces - men det kræver aktiviteter overalt. Vi opfordrer forbund, fagforeninger og arbejdspladser til at iværksætte aktiviteter, lokalt som landsdækkende, der kan være med til at holde politikerne fast.

Vi understreger det fredag 30. oktober kl. 12-14 med en faneborg på Christiansborg Slotsplads, når Folketinget skal diskutere dagpenge. - Vi mødes igen, når forhandlingerne kræver det.

Vi vil ikke betale for deres lort – hverken helt eller halvt.