OK15 - Nye overenskomster vedtaget af 9 ud af 10

Mere end 90 procent stemte ja til de nye overenskomster. Det betyder blandt andet flere kroner på din og jeres maj-løn

94,4 procent stemte ja på det kommunale område, mens 91,8 stemte ja på det regionale område. Dermed erstatter de nye 3-årige overenskomster de gamle med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2015. Uden konflikt.

De nye overenskomster betyder blandt andet, at de lønforhøjelser - der træder i kraft 1. april i år - bliver udbetalt med maj-lønnen. Der vil altså være to måneders forhøjelser med i maj-lønnen.

”Resultatet af forhandlingerne er det bedste, vi har opnået i løbet af den økonomiske krise og dermed bedre end i 2011 og 2013,” siger forbundsformand Dennis Kristensen til Fagbladet FOA. Han fremhæver reallønsfremgang og midler til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø som vigtige resultater.

Andre forbedringer er ekstra pension, ekstra barselsorlov til fædre, indsats for det psykiske arbejdsmiljø og nye uddannelsesinitiativer. Den samlede ramme kravler dermed op omkring 6,6 procent.

”Der er også en række nye aftaler, der fokuserer på uddannelse for vores medlemmer. For eksempel uddannelse til portører, husassistenter, på beredskabsområdet og til pædagogiske assistenter. Samtidig har vi forsvaret og bevaret vigtige aftaler på arbejdstids-området,” siger en tilfreds Dennis Kristensen.

Høj stemmeprocent
80.018 af de i alt 158.672 stemmeberettigede har afgivet en gyldig stemme. Det svarer til en stemmeprocent på 50,4 procent. Det er langt flere end ved seneste afstemning i 2013, hvor kun 31,6 procent stemte ja eller nej.

”Vi har lagt afstemningsformen om, så alt foregår elektronisk. Det har vi været meget spændt på. Jeg opfatter den høje stemmeprocent som et signal om, at medlemmerne har taget godt i mod den nye form,” siger Dennis Kristensen.

Digital succes
En medlemsundersøgelse om afstemningen viser, at 79 procent følte sig godt informeret, inden de stemte.

Og næsten alle svarer, at deres samlede oplevelse af at stemme elektronisk var meget god eller god – for 8 ud af 10 var oplevelsen meget god.

”Det er den nemmeste måde, jeg nogensinde har stemt på,” konstaterer en stemmeafgiver for eksempel i et kommentarfelt til undersøgelsen.