OK15 - Lønstigning til de fleste i FOA

Ansatte i kommunerne kan de kommende tre år se frem til lønforhøjelser, der vil forbedre deres forbrugsmuligheder. Samtidig er der udsigt til, at de kan få et bedre arbejdsmiljø

Natten til mandag 16. februar indgik Forhandlingsfællesskabet - som FOA er en del af - og de kommunale arbejdsgivere aftalen om de overordnede rammer for en ny overenskomst.

Aftalen betyder, at ansatte i kommunerne i løbet af de kommende tre år får en lønstigning på 5,42 procent – hvor de 0,61 procent dog afhænger af reguleringsordningen og dermed udviklingen i lønnen på det private område.

For en ansat med 25.000 kroner i månedlig indtægt betyder det cirka 1.350 kroner mere om måneden. Mens 20.000 kroner om måneden udløser omkring 1.100 kroner mere på lønsedlen i løbet af de næste tre år.                                     

FOAs formand er tilfreds med den generelle lønramme: ”Vi kan omsider forvente stigninger i reallønnen. Hvis inflationen fortsætter på det nuværende meget lave niveau, kan FOAs kommunalt ansatte medlemmer se frem til pæn fremgang i købekraften af deres løn,” siger Dennis Kristensen.

Han havde dog gerne set, at de lavest lønnede havde fået ekstra lønstigninger og ærgrer sig over, at de højestlønnede i Forhandlingsfællesskabet blokerede for det ønske.

En uges ekstra fædreorlov

På positivsiden i det kommunale forlig er også en uges ekstra lønnet forældreorlov til mænd. Og forældre - hvis barn bliver indlagt på hospital - får udvidet retten til tjenestefrihed fra 5 til 10 dage. 

Arbejdsmiljø skal forbedres

Forligsparterne har endvidere afsat 25 millioner kroner til en særlig indsats for det psykiske arbejdsmiljø. Pengene skal bruges til at etablere et rejsehold, der kan hjælpe arbejdspladser og kommuner med ondt i arbejdsmiljøet, og til oplysning om emnet. 

”Forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø er meget tiltrængt. FOAs medlemmer og de øvrige kommunalt ansatte oplever i disse år et stadigt større pres på mulighederne for at yde den gode indsats. Det skal der gøres noget ved,” siger Dennis Kristensen.

Aftale om uddannelse på vej
Han glæder sig også over, at forliget baner vej for en storstilet aftale om uddannelse til FOAs ufaglærte grupper, som han ikke tøver med at kalde historisk. Denne aftale forhandler FOA og kommunerne endeligt på plads mandag 23. februar.

”Der er enighed om de overordnede principper, men en række overenskomst-bestemmelser og overgangsordninger mangler, inden en endelig aftale er på plads,” siger Dennis Kristensen.

Fredag 20. februar forventes lønrammen for de ansatte i regionerne at blive aftalt.