OK-15 … Om igen

FOAs hovedbestyrelse kunne ikke godkende indholdet i en ny overenskomst, der ville give ufaglærte ret og pligt til uddannelse - men lønforringelser på det pædagogiske område

FOAs hovedbestyrelse forkastede på et ekstraordinært møde torsdag det forlig om en ny overenskomst, som var forhandlet på plads med de kommunale arbejdsgivere i KL tirsdag 3. marts.

Den nye overenskomst var en forenkling, hvor adskillige af FOAs overenskomster blev samlet til én. Samtidig indeholdt den ret og pligt til uddannelse for ufaglærte og mere i løn til ufaglærte fra 1. april næste år.

Overenskomst-forliget fik på HB-mødet opbakning fra repræsentanter for Kost-Servicesektoren, som kaldte ret og pligt til uddannelse ”en ret, vi har knoklet for i 25 år.” Repræsentanter for Social- og Sundhedssektoren var også positive. Her har man gode erfaringer med en uddannelsesaftale fra 2008, som har nedbragt antallet af ufaglærte på området.
 
"Ingen skal efterlades på perronen"
Men for ansatte på det pædagogiske område – pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, dagplejere og omsorgsmedhjælpere – rummede den nye aftale ringere vilkår under uddannelse og risiko for at skulle gå ned i løn ved skifte til et nyt job.

En gruppe omsorgsmedhjælpere og dagplejere i pædagogisk sektor ville ikke længere kunne tage deres anciennitetsbestemte løndele med fra kommune til kommune, når de skifter job – så de ku’ risikere at miste 1.000 - 1.500 kr. om måneden ved jobskifte.

Det var et krav fra KL, at ufaglærte ikke skulle have ret til at tage anciennitet med sig – det skulle fremover kun være dem med faglært status.

I hovedbestyrelsen var der stor opbakning til hensigterne med uddannelse, men samtidig bekymring over at det pædagogiske område ikke kunne tilslutte sig den nye overenskomst.

Mange gentog sloganet om, at ”vi ikke skal efterlade den næststørste sektors medlemmer på perronen.” Ved afstemningen stemte 46 nej til den nye overenskomst, 12 stemte for, og en undlod at stemme.

”Brandærgerligt”
Overenskomsten var en del af en samlet pakke, og den er nu bortfaldet.

”Det er brandærgerligt, for det var et forsøg på at få et gennembrud på uddannelsesområdet og få ufaglærte løftet til faglært niveau. Men vi måtte erkende, at vi ikke kunne få de fire pædagogiske grupper med,” siger forbundsformand Dennis Kristensen til Fagbladet FOA.

Han har orienteret KL om hovedbestyrelsens afvisning af resultatet, og der skal nu aftales nye forhandlingsmøder.

De generelle lønstigninger i både kommuner og regioner såvel som de nye arbejdstidsregler på døgnområdet i kommunerne - der også er aftalt under OK15 - blev godkendt af hovedbestyrelsen.