OK-15 lønstigning også i - Regionen

Ansatte i kommunerne og regionen kan de kommende tre år se frem til lønforhøjelser, der vil forbedre deres forbrugsmuligheder. Den ny overenskomst kan også give et lidt bedre arbejdsmiljø

Regionalt ansatte fik så deres ny OK-15 overenskomst i sidste uge. 24. februar indgik Forhandlingsfællesskabet - som FOA er en del af - og de regionale arbejdsgivere aftalen om de overordnede rammer for en ny overenskomst.

De næste tre år stiger lønnen med 5,39 procent, fordelt med 1,55 pct. i år, 1,50 pct. i 2016 og 2,34 pct. i 2017.

Der er afsat 11 mio. kr. til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på hospitaler og andre regionale arbejdspladser.

Og 6 mio. kr. skal give de ufaglærte et uddannelsesløft.

Endelig får mænd en uges ekstra fædreorlov.

Ca. 1.200 kroner mere i månedsløn

For en ansat med 25.000 kroner i månedlig indtægt giver det cirka 1.350 kr. mere om måneden. Mens 20.000 kr. om måneden udløser omkring 1.100 kroner mere på lønsedlen i løbet af de næste tre år.                                        

FOAs formand er tilfreds med den generelle lønramme: ”Vi kan omsider forvente stigninger i reallønnen. Hvis inflationen fortsætter på det nuværende meget lave niveau, kan FOA-medlemmer se frem til pæn fremgang i deres løns købekraft,” siger Dennis Kristensen.

Han havde dog gerne set, at de lavest lønnede havde fået ekstra lønstigninger og ærgrer sig over, at de højestlønnede i Forhandlingsfællesskabet blokerede for det ønske.

Dennis glæder sig over, at forliget baner vej for en storstilet aftale om uddannelse til FOAs ufaglærte grupper.