Løntjek-møde torsdag 3. december 2015, kl. 16-19

KAN DU FORSTÅ DIN LØNSEDDEL? - FÅR DU DEN RIGTIGE LØN?

Er din løn korrekt sammensat? 

Kom til løntjek-møde torsdag 3. december kl. 16-19

Det er vigtigt, at du selv som medarbejdere kender din korrekte løn og kan læse og forstå din egen lønseddel! Men det har alt for mange KLS-medlemmer desværre meget svært ved – og derfor bliver I nemt snydt for den korrekte løn!

Nu får du som medlem muligheden for at komme til fyraftens-arrangementet torsdag 3. december kl.16-19 - hvor jeg vil gennemgå de vigtigste dele af jeres lønsedler, så I selv kan følge med i … om I får den løn, I skal have og har ret til.

Har du lyst til at komme og blive klogere på din lønseddel - og få tjekket om den er korrekt - så tilmed dig fyraftensmødet torsdag 3. december kl. 16-19 - senest tirsdag 1. december på mail kls@foa.dk eller sms 21 92 58 17.  Eller ring Dorte på 46 97 15 07 og tilmeld dig til arrangementet. Det er vigtigt, du oplyser dit navn og cpr.nummer ved tilmeldingen. Du kan også tilmelde dig via vores hjemmeside - under Arrangementer.

Du skal medbringe din seneste lønseddel fra november printet ud på papir.  Har du brug for hjælp til det, så kom ind i afdelingen med dit NemID - så vi kan hjælpe dig med at få lønsedlen printet ud fra din egen e-boks - enten torsdag 3. december fra kl. 15.00-15.45 eller en anden dag før.

Jeg håber at se mange af jer til fyraftensmødet! For at der kan være nok sandwich og drikke til alle jer deltagere, så husk at tilmelde dig og jer for at kunne deltage i mødet.

Ses vi torsdag 3. december kl. 16-19?

 

Hilsen Mimi