Kursus i læsestrategier – onsdag 11. marts i KLS

Hvordan kan du blive bedre til at forstå og fastholde det, du læser?

– Det kan du lære på KLS-kurset i læsestrategier onsdag 11. marts kl. 8.30 -15:   

  • Sådan træner du din læsehastighed
  • Bliv bedre til at forstå det læste
  • Læseteknikker - hvor står det vigtige i teksten?
  • Ordkendskab - forstå teksten uden at forstå alle ord!
  • Notatteknik.

Tilmeld dig hos Dorte på (4697 1507 eller * ds016@foa.dk – senest onsdag 4. marts. Husk at oplyse kursus-nummer 2414-15-16-01 og cpr.nr.