Grundlovsoptog fredag 5. juni kl. 9:30 - 13

Vi fejrer 100-året for kvinders og tyendes valgret!

For 100 år siden lykkedes det endelig kvinder, ufaglærte arbejdere, tyende uden egen bolig og andre fattige med lav indkomst – at få stemmeret efter mange års strid og kampe.

Danske Kvinders Valgretstog ”Kvindetoget” var et optog, der fandt sted Grundlovsdag den 5. juni 1915. Kvindetoget blev arrangeret af Dansk Kvindesamfund.

I anledningen af 100-året for kvinders og tyendes valgret i Danmark inviterer Dansk Kvindesamfund til at deltage i et Grundlovsoptog fredag 5. juni i Købehavn.

Optoget tager udgangspunkt i det historiske valgretstog fra 1915, hvor 12.000-20.000 kvinder gik fra Kastellet til Amalienborg for at give udtryk for, at de endelig var blevet en del af det danske demokrati.

Nu i år vil det dog ikke kun være kvinder, som går med i optoget - men alle som vil støtte op om og fejre valgretten til alle de 85 procent af den danske befolkning, som før 1915 stod uden for demokratisk indflydelse. - Altså en folkelig fejring af det danske demokrati!

Optoget går fra Grønningen ved Kastellet til Christiansborg som endemål. Her vil det blive modtaget af det officielle Danmark ved en stor festceremoni.

Alle, som ønsker at støtte op om og fejre det danske demokrati, er velkomne i optoget. Vi opfordrer alle til at sprede kendskabet og invitationen til optoget så bredt som muligt. 

Program for Grundlovsoptoget:

Kl. 9.30: -   Samling og opstilling på Grønningen nær Østerport Station. Kom gerne i god tid.

Kl. 10.30: - Afgang

Kl. 11.30: - Ankomst til Christiansborg, hvor der vil være taler og underholdning