Dragør vil nu udlicitere rengøringen

Et klart flertal i Dragør med Venstre-borgmesteren og Socialdemokraterne i spidsen besluttede på kommunalbestyrelsens møde torsdag 8. oktober, at udbud af rengøringen skal indgå i budget 2016 for næste år.

Det sker for at søge at spare ca. 650.000 kr. hvert år.

Men der ligger ikke en reel analyse og konkret beregning af fordele og ulemper.

Chefen for Miljø og Teknik-afdelingen, Jesper Horn Larsen har bare brugt Konkurrencerådets generelle skøn - at der kan spares 5-10 procent på udbud af rengøring - uden konkret dokumentation!

Derfor skal de 45 rengøringsmedarbejdere i Dragør nu indstille sig på, at der udarbejdes eget bud på opgaven i skarp konkurrence med private firmaers mere eller mindre realistiske priser for at overtage rengøringen af skoler, børneinstitutioner, plejecentre og rådhuset.

Det sker ikke med tillidskvinden, Britta U Nielsens gode vilje.

Hun sagde 6. oktober debatindlægget ”Beskidt trick - Stop nyt rengørings-udsalg i Dragør” i Amager Bladet:

- Hvorfor vil borgmesteren og byrødderne sælge os og vore job til det billigstbydende firma, når kommunen i budgettet for 2016 direkte skriver om rengøringsafdelingen: ”Der har været stor tilfredshed med serviceniveauet og effektiviseringerne.”

Jeg og vi er imod udbud af rengøringen, fordi vi véd fra andre kommuners udbud – at private firmaer stresser arbejdstempoet op, så hver af os skal nå at rengøre lokaler på 4-500 kvadratmeter i timen. Kan du og vi holde til at gøre 1-2 villaer rent hver time – i hver af arbejdsdagens 7 timer…?

Nedslidningen af vores kroppe giver større sygefravær og førtidspension. Det bliver en dyr fornøjelse for kommunen og samfundet!