Vil København rydde op i sit rengøringskaos?

437 klager over mangelfuld rengøring af Københavns kulturhuse, biblioteker og idrætshaller sidste år.

Det er de smudsige resultater, efter at rengøringen blev udliciteret til den private servicevirksomhed Alliance+ sidst i 2012.

Skidt og bakterier er kommet frem i lyset, efter at fagbladet FOA har søgt aktindsigt i skrivelserne mellem rengøringsfirmaet og Kultur- og Fritidsforvaltningen i København. Fagbladet har yderligere dokumenteret skidtet med en række fotos af snavsede gulve, hjørner og rør.

Roderiet med den udliciterede rengøring til skade for brugerne og medarbejderne, som ikke kan nå deres opgaver, bliver nu rejst på rådhuset.

Enhedslisten spørger på Borgerrepræsentationens møde torsdag 10. april kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), hvordan udliciteringen har påvirket kvaliteten af rengøringen samt rengøringsassistenternes arbejdsvilkår, og hvad han vil gøre for at rette op på forholdene. Vil han tage opgaven tilbage i kommunalt regi, spørger Allan Ahmed.

Også SF vil høre, om borgmesteren finder det tilfredsstillende, at der har været 437 klager over rengøringen – og om han vil stoppe udliciteringen, hvis problemerne fortsætter.