Vil du stemme til EU-valget og folkeafstemningen om EU-Patentdomstolen søndag 25. maj?

Søndag 25. maj holdes der valg til EU-Parlamentet og samtidig en folkeafstemning om EU Patentdomstolen.

Det kommer bag på en del borgere i Danmark: – Hva’, ska’ vi til at stemme igen den 25. maj … om hvad dog?

- Nårh, valg til EU-parlamentet, det kender man. Men folkeafstemningen om ja eller nej til EU Patentdomstolen vækker særlig undren og usikkerhed.

Det viste en prøveafstemning før generalforsamlingen onsdag 7. maj blandt de fremmødte 65 medlemmer af fagforeningen FOA/KLS også. Næsten halvdelen eller 29 deltagere véd endnu ikke, om de vil stemme og krydse ja eller nej til EU patentet.

13 skrev, at de vil stemme ja, 12 satte krydset ud for et nej. Mens 11 slet ikke kunne eller ville tage stilling.

Så er det nemmere at finde ud af det med, hvem der skal vælges ind i EU-parlamentet. Her svarede KLSerne: – 2 ud af 3 vil stemme, 4 vil ikke stemme, mens 11 ikke véd det endnu.

Af de, der vil stemme, vil knap 40 procent stemme socialdemokratisk, 20 pct. på DF, 16 pct. på SF, 14 pct. på Folkebevægelsen mod EU, 8 pct. på Venstre og 3 pct. på Konservative.

Ingen ville stemme på Radikale eller Liberal Alliance. Og Enhedslisten stiller jo ikke op til EU-Parlamentsvalget, men anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU.