Vi driftsassistenter er med til at ansætte vores nye kollegaer

Sådan startede driftsassistent-projektet

Det startede med spørgsmålene: - Hvor mange opgaver her på Glostrup Hospital bliver ikke løst?
Hvem får ikke lavet nogle opgaver – som andre kan klare?

- I de seneste par år har vi prøvet at finde ud af, hvordan vi kan frigive tid for rengøringslederne ved at skære nogle af deres opgaver ud, fortæller rengørings-chef Marianne Hummel.

Samtidig oplevede vi frustrerede hospitalsmedhjælpere, som spurgte: - Hvorfor gør I sådan? – Hvorfor kan vi ikke bare klare det her på denne anden måde?

Det resulterede i processen med at finde frem til driftsassistenter her på hospitalet. Rengøringslederne kendte ildsjæle, som havde overskud til at få nye idéer og klare andre opgaver.

Beslutningen om at starte med driftsassistenter blev truffet i MED-udvalget – selv om ledelsen faktisk ikke vidste præcist, hvad de sagde ja til. For det var ikke en færdigpakke med slutdato - men et proces-forløb med muligheder.

Vi skrev til medarbejderne: – ”Hvem vil være med til at bygge fremtiden op? – Hvis du vil, så mød op en bestemt dag kl. 16 ude i gården.” Derefter afholdt vi en temadag uden for huset, hvor 12 deltog: - Hvad ka’ en driftsassistent udvikle sig til? – Med hvilke opgaver? - Tag forskud på fremtiden – hvad ka’ I og vi gøre bedre?

Temadagen sluttede med opfordringen: – Hvis du ikke vil med ud på denne rejse, så læg dit boarding card på bordet, når vi er færdige. - Ingen af de 12 lagde kortet. Så nu er fire ildsjæle fra hvert af de tre områder blevet til driftsassistenter. 

- Det har været godt at have temadag hver måned f.eks. om hvilke værdier vi har her på Glostrup? - Godt at finde ud af loyalitet og tillid til hinanden. Og at vi driftsassistenter er forskellige personer, der kan klare forskellige opgaver med hver sin kultur og holdning, siger driftsassistent Lena Madsen.

Lisbeth Stampe: - Vi har vendt forskellige opgaver med vores område-leder – de her opgaver kan vist gøres bedre. F.eks. ansættelse af nye medarbejdere, så de bliver godt modtaget og føler sig velkomne.

- Vi har også talt om, hvordan vi kan gøre maden mere appetitlig for patienterne, så de har mere lyst til at få mad i munden. Og vi kan mindske madspildet, siger driftsassistent Letife Göz. - Vi fandt frem til, at patienterne godt vil have flere mellemmåltider + flytte aftensmaden fra kl. 17 til 17.30. Det får de syge til at spise lidt mere.

Lena: Når det er lykkes at skabe forbedringer i hverdagen – hvad enten det er rengøring eller mad – sikrer vi også, at dokumentations-kortene bliver set, forstået og brugt af kollegaerne.

Lisbeth Stampe: Vi sørger for at dele viden. Egenkontrol-sedler skal sættes, så andre kan se og bruge dem. Samt arkiveres i mapper, så de er lette at finde. – F.eks. patient-toilet rengjort kl. … Eller temperaturen i køleskabet tjekket, som den skal være.

Driftsassistenterne har overtaget nogle funktioner fra rengøringslederne f.eks. at planlægge arbejdsdagen ved sygdom, så tre kan klare det ved en kollegas fravær.

Regionens hospitaler er blevet kvalitets-sikret efter standard-skemaer. Nu kvalitetssikrer driftsassistenterne deres kollegaer, det var tidligere en opgave for rengøringslederne. I alt er der 250 hospitalsmedhjælpere med weekendmedarbejdere og serviceassistenter på Glostrup Hospital. Heraf 150 i rengøringen.

- Hvis standarden ikke er helt god, slår vi ikke kollegaen i hovedet, men hjælper og giver gode råd! understreger driftsassistent Birgitte Underlien.

Med til ansættelsessamtaler

- Vi har fået indført, at vi er med til at ansætte nye kollegaer sammen med tillidsrepræsentant og rengøringsleder. – For vi skal jo arbejde sammen med dem fremover. Vi har ikke været uenige om nogen ansættelse det seneste år i vort område, fortæller Lisbeth Stampe.

Hvis driftsassistenten vurderer, at lederen foretrækker en ’umulig’ ny, så kan driftsassistenten sige nej.
Birgit: – Det er vigtigt også for at sikre en høj kvalitet, for hygiejnen skal være i orden. - Rengøring er jo ikke en loppetjans!

Lisbeth: Jeg har også været med til at fyre en, der ikke fungerede godt nok.

Fællestillidskvinde Lone Hansen: Selvfølgelig er jeg i en dobbeltrolle, for jeg skal også være med til at sikre den ansatte medarbejder. Men vi skal handle også ud fra hensynet til kollegaerne.

1. år - Det handler om at få idéen

Rengøringschef Marianne Hummel understreger: - Det fungerer jo godt og er ikke stoppet. Spændende at se udviklingen i samarbejdet mellem rengøringsledere og driftsassistenterne. Driftsassistenterne skal jo ikke ind og overflødiggøre rengøringslederne.

Lisbeth: - Det vigtige er at få idéerne til, hvad der kan gøres bedre og overtages af hospitalsmedhjælperne. Det handler om at få de gode idéer, og det er nogle bedre til end andre.

FTR Lone Hansen: - Og nu planlægger vi en rengøringsdag tirsdag 29. april. - Måske vil vi også finde og oplære flere driftsassistenter næste år. Det kan måske ligefrem blive en ny uddannelse.

Birgitte: Et andet eksempel er, at efter sygeperiode med operation kan kollegaen få en mulighedserklæring – hvad kan medarbejderen gøre nu? Så vi er sikre på, at kollegaen efter sygeperioden bliver sat til realistiske opgaver. F.eks. trappe op fra nedsat tid til fuld tid.

Marianne: - Der bliver gjort bedre rent, dokumenterer målingerne. Vores driftschef har altid været åben for nye metoder – organisationen skal gro op nedefra. Han siger nu: - Det er et krav, at I bruger hospitalsmedhjælperne, driftsassistenterne og deres kompetencer!

Det kan I bedre nu

Driftsassistenterne får ikke en uddannelse, men personlig udvikling – uden noget på skrift!
Hvad kan I så nu, som I ikke kunne for et år siden – hvad er ændret?

Lisbeth: Vi har fået mere ansvar på vort område, helt klart. Mine kollegaer er nyansatte, som jeg har været med til at ansætte. Og jeg uddelegerer arbejdsopgaverne, når vi skal dele os op i to hold.

Lena: Det er rart at være på arbejde og udvikle sig personligt og fagligt. Og samarbejde med kollegaer og ledere i respekt for hinanden. Det betyder også, at jeg har mere lyst til at gøre en ekstra indsats.

Letife: Jeg kan lide at have mere ansvar. Når jeg arbejder i weekenden, hvor der er unge, kontrollerer jeg hvad de laver, og om de mangler noget, tjekker kvalitet og egenkontrol.

Birgitte: Vi mærker ansvaret, for det er os og vores holdninger, som er med til at køre områderne og gøre dem bedre. Mange af os har taget mange små kurser og uddannelser.

Lisbeth og Birgitte har arbejdet 20 år på Glostrup – Det er her, vi vil være. For vi brænder for vores arbejde.

Lena: Lært at sige tingene på bedre måder – ud fra fællesskab, hvor vi alle skal blive bedre.

Lisbeth: Vi får ikke noget ud af at gå rundt og koste med rengøringskollegaer. Vi bestemmer ikke over kollegaerne.

Lidt mere i løn

Birgitte: Vi skal holde benene på jorden – og ikke gi’ den som småledere. For vi er ikke tilsynsassistenter, men tovholdere. Vi går jo også selv rundt på afdelingerne og gør rent sammen med kollegaerne.

Her på Glostrup satser vi på fortsat at være Danmarks reneste hospital.

Der bliver nu stillet højere krav til nyansatte rengøringsassistenter – for nu vi er med, vil vi gerne have dygtigere kollegaer.

Lone Hansen – Vi har haft lønforhandlinger, og der er givet lidt mere i løn. Men forskellen skal ikke være for stor.

Driftsassistenterne siger enstemmigt: - Vi har ikke valgt det for pengenes skyld.